You are here

Reglone

Aktualizovaný:
13.02.2018

Desikanty

Ochrana rastlín

Balenie: 
10 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SL – kvapalný koncentrát pre riedenie vodou

Jediný skutočný desikant

Neselektívny, kontaktne pôsobiaci prípravok určený na desikáciu poľných plodín

  • Presné načasovanie žatvy, umožnenie žatvy havarovaných porastov
  • Zníženie vlhkosti semien
  • Vysoká odolnosť proti dažďu

Pôsobenie a spektrum účinku

Reglone® je neselektívny kontaktný postrekový prípravok určený na desikáciu poľných plodín a zelenín a na ničenie burín v nich. Po aplikácii rastliny veľmi rýchlo prijímajú účinnú látku prípravku Reglone® všetkými zelenými časťami. Absorpcia je zvýšená zvlášť v podmienkach vysokej svetelnej intenzity a vlhkosti. V priebehu fotosyntézy je produkovaný superoxid, ktorý je podstatou desikačného účinku – poškodzuje bunkové membrány a cytoplazmu.

Prvé príznaky pôsobenia prípravku (chlorotické škvrny, vädnutie) sú viditeľné už niekoľko hodín po aplikácii (pri dostatku svetla). Úplné zvädnutie a desikácia rastliny nastáva v priebehu 1-2 dní. Pri styku s pôdou dochádza k jeho úplnej deaktivácii, takže v pôde nezanecháva rezíduá.

Výhody aplikácie prípravku Reglone®

  • rýchly desikačný účinok – ošetrenie porastu 4-7 dní pred zberom
  • lepšie plánovanie zberových a pozberových prác
  • vynikajúca odolnosť proti zmytiu dažďom
  • krátka ochranná doba (PHI-pre harvest interval) znamená rýchlu degradáciu rezíduí, t.j. takmer žiadne riziko znečistenia komodity rezíduami
  • pri styku s pôdou sa celkom inaktivuje, takže v pôde nezanecháva žiadne biologicky aktívne rezíduá
  • kvalitatívne parametre úrody – HTS, obsah a zloženie oleja sa tvoria v samom závere životného cyklu rastliny, keď vlhkosť semien v šešuliach poklesne pod 18-20 %

 

Bôb

Chmeľ

Cibuľa

Ďatelina

Fazuľa

Hrach

Jačmeň

Jadroviny

Karfiol

Kôstkoviny

  • Jediný skutočný desikant