You are here

Zberajte bez strát s prípravkom Reglone!

Aktuality
15.06.2015

Trápí vás opraskané stonky repky, problematické, zaburinené či husté porasty? Máme pre vás riešenie.

Stačí tak málo aby váš zber bol jednoduchý a bez strát. I v poslednej fáze pred zberom úrody je nevyhnutné venovať porastom repky náležitú pozornosť.

Predzberové ošetrenie porastov repiek by malo byť vždy vykonané tak, aby vaše úsilie neprišlo nazmar. Zlým rozhodnutím môžete prísť nielen o úrodu z hľadiska jej výšky, ale aj kvality.

Čím si zabezpečiť bezproblémový zber?

Výhodou prípravku Reglone je, že účinkuje aj bez prúdenie asymilátov v rastline avšak pri aplikácii glyfosátov je potrebné aby bola účinná látka rozvádzaná v rastline.

Optimálny termín aplikácie je keď je väčšina semien v strednom podlaží dozretá, a ich vlhkosť je 20-22%. Za 5–7 dní po aplikácii prípravku je porast repky olejnej správne pripravený na kombajnový zber.

Aplikácia desikantu Reglone je v porovnaní s glyfosátmi technologicky, ale aj ekonomicky výhodnejšia.

Výhody použitia:

  • Presné načasovanie žatvy, umožnenie žatvy havarovaných porastov.
  • Zníženie vlhkosti semien.
  • Vysoká odolnosť proti dažďu už 15 minút po aplikácii.
 

Graf 1: Vplyv desikantov na úrodu a zberovú vlhkosť
Po ošetrení Reglonom bola dosiahnutá najvyššia úroda a najnižšia zberová vlhkosť.

 

 

 

Graf 2: Vplyv desikantov na obsah oleja
Po ošetrení Reglonom bol dosiahnutý najvyšší obsah oleja.