You are here

Začíname novú éru!

Aktuality
19.03.2018

konferencia_news

 

PRÍBEH ZAČAL V BRAZÍLII. A POKRAČOVAL NA NAŠEJ KONFERENCII.

Konferencie sú vždy príbehom. Príbehom nových produktov, zaujímavých stretnutí, nových skúseností. Príbeh tohtoročnej konferencie začal vlastne v Brazílii. Tak sa volala aj jedna z prednášok. To už ale trocha predbieham, takže poďme pekne od začiatku.

Košice a Nitra boli znova začiatkom februára miestom stretnutia našich zákazníkov, obchodných partnerov, priateľov. Moderovania sa šarmantne zhostil Martin Nikodým a na pódiu sa vystriedali šiesti výborní prezentujúci. A o čom to tentoraz celé bolo?

Lajtmotívom našich konferencií by mohli byť slová Václava Havla: ,,Úlohou nadchádzajúcej éry je radikálna obnova ľudskej zodpovednosti. Naše svedomie musí dohnať náš rozum, inak sme
stratení.“ My sme práve zodpovedne začali novú éru: u nás interne ako nová komerčná jednotka Centrálna Európa, kde spolu so Slovenskom a Českom patrí aj Poľsko a pobaltské krajiny, ale
aj externe vďaka novému, revolučnému fungicídu ELATUS TM Era. Reč bola aj o zodpovednosti. Našej, spoločnej zodpovednosti. Za to, akým spôsobom sa staráme o našu planétu, v akom stave ju zanecháme budúcim generáciám. Plán úspešného rozvoja resp. „Good Growth Plan“ spomíname priebežne každý rok. A stále budeme, pretože je to téma viac než aktuálna. Alarmujúce sú niektoré fakty. Kvôli suchu a zme ne pôdy na púšť strácame každý rok 12 miliónov hektárov pôdy. To je 23 hektárov za minútu. Ak by sme nepoužívali fungicídy na ochranu ovocia a zeleniny, ich úroda by výrazne klesla, čím by sa stali nedostupnými pre veľké množstvo spotrebiteľov. Preto sa snažíme zvýšiť úrodnosť plodín, zachrániť pôdu pred degradáciou a v neposlednom rade aj chrániť zdravie ľudí. To sú len niektoré z pilierov, o ktorých vo svojej prvej prezentácii hovorili Marek Luczak, generálny riaditeľ komerčnej jednotky Centrálna Európa v Košiciach a Igor Stojanovski, šéf marketingu našej novej komerčnej jednotky v Nitre.

konferencia_news_2Portfólio hybridného jačmeňa Hyvido sme rozšírili o dve novinky

Potom sme sa už pustili k ďalšiemu veľkému príbehu, tomu, ktorý začal v Brazílii. Pri tejto príležitosti sme privítali vzácneho hosťa, Ivana Konovetsa – teritoriálneho manažéra pre fungicídy spoločnosti Syngenta. Ivan zažil uvedenie viacerých významných prípravkov na trh, ale tak úspešný produkt, ako je ELATUS TM Era, bol aj pre neho veľkým prekvapením. Práve v Brazílii začali totiž hľadať produkt, ktorý by pomohol farmárom v boji proti hrdzi, najvýznamnejšej chorobe eliminujúcej porasty sóje, najdôležitejšej plodiny, ktorá sa v tejto veľkej krajine pestuje. Hrdza totiž spôsobila od roku 2000 škody za viac ako 20 miliárd dolárov. ELATUS TM Era sa ukázal ako výnimočný produkt, ktorý priniesol farmárom riešenie veľkého problému. Dôkazom je, že bolo ošetrených viac ako 30 miliónov hektárov s veľkým úspechom. Preto Ivan s hrdosťou hovoril o najúspešnejšom uvedení produktu v histórii a najlepšej prvej predajnej sezóne. Okrem Európy je registrovaný aj v ďalších 8 krajinách: Kanade, Amerike, Bolívii, Paraguaji, Uruguaji, Argentíne, Novom Zélande a spomenutej Brazílii. K úspešnému uvedeniu v Nemecku a Francúzsku sa tento rok pridáva aj Slovensko a Česká republika.

konferencia_news_3

Jiří Matoulek, náš poľný pokusník, prezentoval výsledky z praxe.

Ako sa dostala účinná látka SOLATENOL TM, ktorú ELATUS TM Era obsahuje, z laboratória na pole, to vo svojej peknej prezentácii ukázal Pavol Kútnik, registračný manažér. V našej spoločnosti je výskum a vývoj kľúčovou témou. Neprinášame totiž zákazníkom žiadne recyklované produkty s novými názvami,
ale nové účinné látky. Tam smerujú aj naše investície, pretože cesta od molekuly po produkt býva dlhá a tŕnistá. Etablované účinné látky postupne ubúdajú, rezistencia stúpa, do popredia sa dostáva čoraz viac toxikologický profi l a vplyv na životné prostredie. Okrem toho sa prejavuje väčší tlak konzumentov, nevládnych organizácií a politikov a v takto zložito regulovanom prostredí náklady na vývoj novej účinnej látky pochopiteľne stúpajú.

konferencia_news_4

Naše konferencie sú zákazníkmi vnímané veľmi pozitívne. Sme radi, že sme sa aj tento rok stretli v Nitre v hojnom počte.

Do vývoja účinnej látky SOLATENOL TM bolo zapojených viac ako 30 skúsených vedcov a do detailu bolo preskúmaných viac ako 800 kandidátov na novú účinnú látku. Od roku 2011 bolo založených v Európe viac ako 1 700 pokusov. Pri samotnej registrácii sme už boli rýchli, trvalo 7 rokov od objavenia účinnej látky po registráciu prvého produktu. Z mnohých testovaných formulácií sa kľúčovou v obilninách stal SOLATENOL TM + prothioconazole, teda ELATUS TM Era. Nakoniec sa môžete presvedčiť sami v etikete, akú širokú registráciu má tento produkt na Slovensku.

konferencia_news_5

ELATUSTM Era má rozsiahlu registráciu. Etiketa sa môže výškou zrovnávať s Paľom Kútnikom, našim registračným manažérom.

konferencia_news_6

Elatus TM Era ožil v impozantnom príbehu, ktorý bol maľovaný svetlom.

Prečo je to najlepší fungicíd na trhu objasnila Eva Kabylová, plodinová manažérka. Tento produkt sprevádzajú slogany ako silnejší, stabilnejší a kompletnejší. Prečo? Je to najsilnejší SDHI fungicíd na trhu s neprekonateľnou účinnosťou na septoriózy a hrdze. Z hľadiska stability má dlhodobý účinok pri všetkých úrovniach infekčného tlaku, vo všetkých pokusoch, na každej odrode. Kompletnosť znamená úplnú ochranu listu proti širokej škále chorôb. Presvedčiť ste sa mohli na vlastné oči vďaka unikátnym fotografi ám z elektrónového mikroskopu, ktoré Eva použila na demonštráciu kvality prípravku. Pred prestávkou prezradila tajomstvo účinnej látky SOLATENOL TM riaditeľka technickej podpory Renata Salavová. A začala slovami: „SOLATENOL TM je najnovší a najsilnejší karboxamid z výskumu našej spoločnosti“. Okrem už spomenutých vlastností sa venovala aj metabolickej stabilite v bunkách patogéna, kompletnej ochrane rastlín, distribúcii v liste a rastline, odolnosti voči dažďovým zrážkam, fotostabilite a nízkej miere fotodegradácie. To všetko podporila viacerými výsledkami laboratórnych testov.

konferencia_banner_7

Náš tradičný kvíz testuje nielen vedomosti získané na konferencii, ale i rýchlosť odpovede. Záľudnou otázkou bol rok vzniku prvého mikroskopu, to v prezentáciách veru nebolo. Predstavujeme najrýchlejších so všetkými správnymi odpoveďami v Košiciach (hore) a v Nitre (dole).

konferencia_news_8

Nevenovali sme sa však len odborným témam. Nezabudli sme na vedomostnú súťaž o pekné ceny, ale najväčšie prekvapenie bolo pripravené ako čerešnička na záver programu. Maľovanie svetlom sprevádzané nádhernou hudbou spôsobilo zimomriavky asi každému, kto sedel v miestnosti. A aby toho nebolo málo, pripravili sme pre vás súťaž s prípravkom ELATUS TM Era – niekto z vás môže vyhrať výlet do NASA. A to sa oplatí!

Ďakujeme, že ste boli s nami a do skorého videnia.

konferencia_news_9