You are here

Zapojte sa do súťaže !

Aktuality
13.09.2016

Spoločnosť Syngenta Slovakia s.r.o. za účelom podporiť kvalitné morenie osív na Slovensku vyhlasuje súťaž: „Hľadaj kvalitné moridlá“

Do súťaže sa môže zapojiť každá právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky v odvetví poľnohospodárstva (koncový užívateľ), ktorá v roku 2016 nakúpila certifikované osivo ozimných obilnín namoreného moridlami spoločnosti Syngenta vyrobených na Slovensku v minimálnom objeme 1 tony. Nákup je potrebné zdokladovať náveskou (nálepkou) a dodacím listom, prípadne faktúrou s uvedeným množstvom nakúpeného osiva, číslom dávky a uvedeným komerčným názvom moridla Dividend 030 FS alebo Celest Trio Formula M. Účastníci, ktorých súťažné lístky nebudú spĺňať tieto podmienky, budú zo súťaže vyradení. Účastník sa do súťaže prihlási tak, že vyplní súťažný lístok uverejnený v časopise Syninfo 7/8 a tento spolu s vyššie uvedenými dokladmi preukazujúcim nákup zašle  najneskôr do 30. 10. 2016 na adresu spoločnosti: Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava alebo odovzdá do tohto termínu obchodnému zástupcovi spoločnosti Syngenta.

Každý účastník, ktorý splní podmienky súťaže, získa od spoločnosti Syngenta univerzálny brúsič Fiskars, model 120000, ktorý bude účastníkovi súťaže odovzdaný prostredníctvom obchodného zástupcu spoločnosti Syngenta najneskôr do 31.1.2017.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční najneskôr do 30.11.2016, a to vyžrebovaním troch výhercov, ktorí získajú  víkendový pobyt pre 1 osobu  na 4 dni (3 noci) v lyžiarskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách zahŕňajúceho: ubytovanie v Ski & Wellness Residence Družba****, plnú penziu a 2-dňový skipass. Výhercovia súťaže budú zverejnení na internetovej stránke spoločnosti Syngenta www.syngenta.sk najneskôr do 15.12.2016 a taktiež v  čísle časopisu SYNINFO vydanom najbližšie po uskutočnení vyhodnotenia súťaže.

 

 

Stiahnuť Pravidlá súťaže na moridlá .pdf 85.56 kb