You are here

Tajomstvá SOLATENOLU

Aktuality
20.03.2018

solatenolV tomto prvním čísle Syninfa letošního roku otevíráme pro vás nový seriál, ve kterém se společně vydáme po stopách tajemství účinné látky SOLATENOLTM. Půjde o takovou naučnou stezku, která bude mít šest zastavení a bude určena těm z vás, kterým nestačí na otázku „Co je to SOLATENOLTM?“ jednoduchá odpověď.  

STOPA PRVNÍ: 

Síla účinné látky SOLATENOLTM Zastavíme se na chvilku v laboratořích ve švýcarském městečku Stein, kde se v rámci výzkumných projektů prováděla řada testů, které měly prověřit vlastnosti nové účinné látky.
SOLATENOL TM:
■ Prokázal vynikající aktivitu v enzymatických
srovnávacích studiích.

■ Působí a efektivně potlačuje houbové patogeny při podstatně nižších koncentracích než ostatní karboxamidy neboli fungicidy ze skupiny SDHi (inhibitory enzymu succinát dehydrogenázy), které jsou na trhu.
DŮKAZY?
1) Pokud se podíváme na graf č. 1, tak vidíme, že k inhibici 50% enzymu succinát dehydrogenázy u patogenu braničnatky pšeničné (Septoria tritici) je zapotřebí nejnižší koncentrace účinné látky ve srovnání s ostatními SDH inhibitory na trhu. Stačí přibližně 3x nižší koncentrace účinné látky SOLATENOL TM oproti účinné látce bixafen, 7x nižší než fl uxapyroxad, 10x nižší než boscalid a více než 400x nižší než carboxin.

Graf č. 1: In-vitro test – IC50 (Gabriel Scalliet, Stein): Množství ú.l. (ppm) potřebné k inhibici 50 % cílového enzymu sukcinát dehydrogenázy (SDH) škodlivého činitele Septoria tritici s využitím mitochondriální suspenze

solatenol_graf

2) Velmi zajímavé jsou testy, ve kterých byla sledována účinnost SDH inhibitorů na potlačení klíčivosti spor a růstu klíčního vlákna rzí.

Snímky z elektronového mikroskopu (obr. 1) nám ukazují srovnání kontroly a SDH inhibitorů v jedné koncentrační řadě (0,01 ppm) z hlediska hodnocení účinnosti na potlačení klíčivosti spor a růstu klíčního vlákna rzi pšeničné (Puccinia recondita). Je potřeba ještě poznamenat, že šlo o In-vitro test, při kterém bylo hodnoceno 100 uredospor. Inkubace Puccinia recondita trvala 18 hodin při 18°C. V tabulce č. 1 vidíte, jak vysoká koncentrace účinné látky (v ppm) je zapotřebí k potlačení klíčivosti spor a k potlačení růstu klíčního vlákna.

Obr. 1: Účinnost na potlačení klíčivosti spor a růstu klíčního vlákna Puccinia recondita

solatenol_obr_1

3) Podíváme se, jak si SOLATENOL TM poradil s inhibicí růstu mycelia škodlivého činitele Ramularia collo-cygni (obr. 2). Suspenze konidií byla připravena ve vodě a rovnoměrně distribuována na testované Petriho misky. Míra klíčivosti byla hodnocena u 100 konidií na koncentraci. Hodnocení růstu klíčního vlákna bylo provedeno u 50 konidií na koncentraci. Účinek na růst mycelia byl stanoven měřením průměru mycelia na kultivačním médiu na koncentraci. A jaké ponaučení jsme si odnesli z našeho prvního putování po stopách tajemství účinné látky SOLATENOL TM? SOLATENOL TM se ukázal jako nejsilnější z porovnávaných inhibitorů SDH na potlačení braničnatky pšeničné, nejsilnější na potlačení rzi a nejsilnější na potlačení růstu ramuláriové skvrnitosti.

Obr. 2: Vliv ú.l. SOLATENOLTM na inhibici růstu mycelia u patogena Ramularia collo-cygni

solatenol_obr_2

Tab 1: Efektivita účinné látky SOLATENOLTM na potlačení klíčivosti spor a růstu klíčního vlákna patogena Puccinia recondita

solatenol_obr_3