You are here

Správne ošetrený porast, záruka dobrého speňaženia

Aktuality
08.06.2020
syngenta, obilniny

Mgr. Katarína Dikáczová

Poznáte to, v jednom ruku vám postačí jedno fungicídne ošetrenie, v tom ďalšom sú málo aj dve. Podľa aktuálnej situácie sa zdá, že sa hubovitým ochoreniam môže začať dariť. Každopádne je rozumné rozmýšľať dopredu a nenechať sa prekvapiť.

 

Obilniny môžu byť napadnuté fuzariózami v priebehu celého vývojového cyklu. Najväčšia pozornosť je však venovaná ochrane obilnín pred napadnutím klasov, ktoré môže viesť ku kontaminácii zŕn mykotoxínmi. Prvé príznaky napadnutia môžu byť viditeľné vo fáze zelenej zrelosti, kedy jednotlivé klásky zasychajú (pšenica, raž, tritikale, ovos) alebo hnednú (jačmeň), niekedy môže dochádzať k zasychaniu celej hornej tretiny klasu.

 

Účinnosť Magnella proti klasovým chorobám pšenice

Dvojzložkový fungicíd Magnello prináša špičkovú ochranu proti hubovým ochoreniam pšenice, predovšetkým fuzariózam (Fusarium spp.), septórii plevovej (Septoria nodorum), septórii pšeničnej (Septoria tritici) a hrdzi pšeničnej (Puccinia recondita). Benefitom prípravku je jeho vynikajúca vedľajšia účinnosť aj na černe – Alternaria spp.

 

syngenta, obilniny, magnello

 

Prednosti fungicídu Magnello 

- Kombinuje v  sebe dve systémovo pôsobiace účinné látky 

   (difenoconazole 100 g/l + tebuconazole 250 g/l).

- Vďaka triazolom je zabezpečený preventívny i kuratívny účinok.

- Účinná látka tebuconazole navyše pôsobí na patogén eradikatívne

   (po aplikácii zastavuje jeho rast a rozvoj).

- Obe účinné látky pôsobia ako inhibítory biosyntézy ergosterolu – inhibítory DMI.

syngenta, obilniny, magnello

 

syngenta, obilniny, magnello

 

Široký aplikačný termín

Ideálny a univerzálny termín aplikácie fungicídnych prípravkov neexistuje. Veľa závisí od predplodiny, odrodových vlastností plodiny a najmä charakteru počasia. S cieľom vypestovať čo najviac a najkvalitnejšie sa teda odporúča preventívne ošetrenie, aplikácia je možná od rastovej fázy začiatku metania BBCH 51 do rastovej fázy konca kvitnutia BBCH 69. Proti fuzariózam klasov odporúčame cielenú aplikáciu v rastovej fáze od začiatku kvitnutia BBCH 61 do konca kvitnutia v BBCH 69.

 

Skúsený poľnohospodár vie, že napadnutie klasov fuzariózami má za následok zníženie výnosu, poškodenie kvality osiva a pekárenskej kvality zrna i zníženie klíčivosti. Preto stavte na kvalitný výsledok a stabilné navýšenie úrody s fungicídom Magnello.

 

Kam ďalej

Viac o fungicíde Magnello

Atlas chorôb

Odporúčané riešenia pri pestovaní obilnín

Regionálni obchodní zástupcovia Syngenta