You are here

Revolúcia v podzemí

Aktuality
08.06.2020

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

Plodinový specialista pro obilniny, Syngenta Czech s.r.o.

 

Jaro se bohužel z hlediska úhrnů srážek vyvíjí obdobně jako v předchozích třech sezonách a nás prozatím opět trápí sucho. To negativně ovlivňuje stav polních plodin. Ozimé i jarní obiloviny, především však jarní ječmeny, jsou poznamenány suchem výrazněji. Stresové faktory – stres spojený s nedostatkem vláhy a vysokou teplotou negativně ovlivňují celkový stav porostů a přímo i nepřímo se podílejí na zhoršení kvalitativních parametrů zrna.

 

Syngenta nabízí technologie v boji proti suchu

 

Díky našim technologiím máme v rukou tři nástroje – produkty, které lze efektivně využít v boji proti suchu:

1. Moření – řada mořidel Vibrance s tzv. Rooting power technologií (Vibrance Duo, Vibrance Gold)

2. Regulátor růstu Moddus

3. Benefit, který přináší eliminaci stresu suchem a současně vynikající a dlouhodobou fungicidní ochranu – ELATUS Era

 

Rooting power technologie – síla, která pomáhá

Mořidla řady Vibrance díky účinné látce sedaxane disponují takzvanou Rooting power technologií. To znamená, že kořenový systém je díky ošetření účinnou látkou sedaxane mohutnější, silnější, odolnější a umožňuje rostlině plně využít její genetický potenciál. Rostliny díky silným a mohutným kořenům dokážou v průběhu vzcházení i v pozdějších vývojových fázích lépe odolávat biotickým i abiotickým škodlivým činitelům (stresovým faktorům). Mohutný kořenový systém umožňuje zlepšený příjem živin a vody, zvyšuje vitalitu rostlin už od doby vzcházení porostů. Účinnou látku sedaxane společnost Syngenta vyvinula speciálně pro potřeby moření. Díky tomu je tato účinná látka velmi efektivní v potlačení chorob způsobených širokým spektrem patogenů, ale současně velmi šetrná a pečující vzhledem k rostlinám.

 

Osvědčený Vibrance Gold

Mořidlo Vibrance Gold je kvalitní, léty prověřený produkt. Řadíme jej mezi širokospektrální fungicidní mořidla. Vibrance Gold obsahuje účinné láky s různým mechanismem účinku: sedaxane 50 g/l, fl udioxonil 25 g/l a difenoconazole 25 g/l. Kombinace účinných látek, které se navzájem doplňují a posilují v účinku, zajišťuje ochranu proti širokému spektru chorob, jako jsou plíseň sněžná, choroby pat stébel (Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis), sněti: sněť zakrslá pšeničná, sněť prašná pšeničná, sněť mazlavá pšeničná, sněť tvrdá ječná, sněť stébelná, sněť ovesná.

 

Obr. 1: Využití rhizotronů je velmi přínosnou možností laboratorních testů mořidel.

 

Kořenomorka obilná

Vibrance Gold a Vibrance Duo jsou jedinými mořidly, která mají registraci proti kořenomorce v obilninách. Kořenomorka obilná v posledních letech nabývá na významu. V porostech obilnin se s ní setkáváme stále častěji. Kořenomorka napadá a nevratně poškozuje klíčící rostliny a kořenový systém rostlin. Napadené rostliny v průběhu června mohou postupně ztrácet na vitalitě a odumírat, což se projevuje běloklasostí nebo zasycháním celých rostlin, lze je velmi snadno vytáhnout z půdy. U napadených rostlin dochází k narušení příjmu vody a živin a v konečném důsledku může dojít k redukci výnosu až o 50 %.

 

Jak ověřujeme Rooting power ?

Vliv mořidel na kořenový systém je testován jak v polních, tak laboratorních podmínkách. Co se týká hodnocení mohutnosti kořenového systému, uplatňuje se v laboratorním testování využití prosklených boxů – rhizotronů. Metodiku pro hodnocení kořenů v rhizotronech vyvinul a sepsal v roce 1873 německý botanik Julius von Sachs. Rhizotrony jsou nerezové boxy s prosklenou čelní stěnou. Po zasetí se udržují ve vyosení 30° se zatemněnou prosklenou částí pro kořeny. Rhizotrony jsou umístěny v kontrolních podmínkách (teplota, vláhový režim) se stanoveným osvětlením a fotoperiodou vzcházejících rostlin. V rhizotronech lze kromě vlivu mořidel na mohutnost kořenového systému také například sledovat účinnost jednotlivých mořidel na potlačení chorob po použití inokulovaného osiva.

Jedny z posledních pokusů s rhizotrony byly založeny v roce 2020 v pšenici a ječmeni ve zkušební stanici v Trutnově pod vedením pana Jaroslava Šubra. I zde byl potvrzen pozitivní vliv sedaxanu na mohutnost a délku kořenového systému (obr. 1, 2, 3.)

syngenta, obilniny, moridla

 

Závěr

Mořidlo Vibrance Gold s nejvyšším obsahem účinné látkyna litr (50 g/l) je exkluzivním řešením ochrany porostů ozimých obilnin, velmi vhodné v lokalitách s vysokým podílem obilnin a kukuřice v osevním postupu a v lokalitách se silným tlakem kořenomorky. Lze jej doporučit zejména pro pěstitele obilnin ve vysoké intenzitě. V suchých letech pak přináší moření mořidly řady Vibrance benefit v podpoře rozvoje (mohutnosti a délky) kořenového systému.