You are here

Repka si na jar zaslúži vašu pozornosť

Aktuality
19.03.2018

repka_news

Na jeseň 2017 vzchádzali porasty repiek na väčšine plôch v niekoľkých vlnách. Pre tie skôr založené bolo typické prerastanie listov, čo môže na jednej strane repke pomôcť v jednoduchšom prezimovaní (prekrytie a ochrana vyrastených vrcholov), ale na druhej strane môže významne prispieť k šíreniu hubových chorôb na jar. Iné porasty boli na jeseň značne vývojovo nevyrovnané. Ako môžu repkám pomôcť naše riešenia v podobe prípravkov Toprex a Magnello?

Aj napriek nie celkom optimálnym podmienkam pre rast repky na jeseň 2017, možno momentálny stav porastov pred sezónou 2018 označiť za lepší, v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. V Poľsku, Nemecku alebo Rakúsku bol na jeseň hlásený vysoký výskyt fómovej hniloby repky. Prejavy tejto choroby na slovenských poliach boli skôr priemerné. Uvidíme, aký stav bude panovať v jarnom období. Zimou poškodené porasty bude každopádne treba pri prvom príznaku tejto choroby fungicídne ošetriť. K tomuto zákroku môžete spoľahlivo použiť prípravok Toprex optimálne v tankmix kombinácii s močovinou, čo zabezpečí maximálne vyťaženie regulačného efektu ošetrenia. Ďalšou možnosťou je prípravok Magnello.

KOMBINÁCIA PRÍPRAVKU TOPREX A MOČOVINY

Táto kombinácia v dávke 0,35 l/ha Toprex + 10 kg močoviny na hektár je vhodná a účinná nielen vo vitálnych porastoch, ale prináša mnohé benefi ty i v stresovaných, kde následne zabraňuje prípadnému opadu stopiek, zasychaniu terminálnych kvetenstiev a podpore rozvoja koreňovej sústavy. Toprex s močovinou v spomenutej dávke môžete bezpečne kombinovať napríklad s prípravkom Galera či inými insekticídmi, okrem prípravkov na báze organofosfátov, kde síce nedôjde k žiadnemu prejavu fytotoxicity, ale pripravíte sa o efekt prípravku Toprex v podobe synchronizácie kvitnutia porastu.

Aké sú hlavné dôvody pre ošetrenie kombináciou Toprex + močovina?

1. Prepojenie doplňujúcich sa účinných látok v prípravku Toprex

Toprex obsahuje dve účinné látky zo skupiny triazolov. Difenoconazole zabezpečuje fungicídne účinky v porastoch repky. Paclobutrazol prináša väčšinu morforegulačného pôsobenia.

2. Ochrana proti fómovej hnilobe

Fómová hniloba je schopná pri optimálnych podmienkach napadnúť porast rýchlo a spôsobiť veľké škody. Fungicídna účinná látka difenoconazole zaisťuje absolútne spoľahlivú ochranu nielen proti Phoma lingam, ale i proti ďalším patogénom, ako sú Alternaria alebo Cylindrosporium.

3. Morforegulačný účinok

Účinná látka paclobutrazol skracuje porast, podporuje vetvenie rastlín a zabraňuje poliehaniu porastu. Vďaka regulácii výšky rastlín má svetlo lepší prístup aj do spodných poschodí rastliny, čo následne pozitívne pôsobí na tvorbu šešúľ. Porast tak bude lepšie zapojený, jednotlivé vetvy sa spoja, a obmedzí sa ich pohyb. Kompaktný porast bude lepšie odolávať nepriaznivému počasiu a praskanie šešúľ spôsobené pohybom rastlín bude znížené na minimum. Obmedzenie apikálnej dominancie rastliny po aplikácii Toprexu nevedie iba k podpore vetvenia, ale aj vývojovej homogenizácii vetiev. Dochádza aj k vnútrobunkovým zmenám, kedy aplikácia Toprexu podporí množenie chloroplastov. Vplyvom vyššieho obsahu chlorofylu v rastline je podporená fotosyntéza.

repka_news_2

Graf: Vplyv termínu aplikácie tank-mixu Toprex + močovina na počet vetví repky, pokusy ČR a SR, 2017

repka_news_3

4. Synchronizácia kvitnutia

Zjednotenie kvitnutia je viditeľné už na prvý pohľad. Jednotlivé poschodia rovnako zakvitajú a následne dozrievajú. Optimalizuje sa i načasovanie zberu. Zberové straty sa minimalizujú. Obdobie pre možné napadnutie porastu bielou hnilobou sa vďaka synchronizácii zníži. Tým, že puky rýchlejšie a rovnomerne odkvitajú, skracuje sa blyskáčikovi čas na odhryznutie z predpokladanej úrody. V neposlednom rade sa skracuje obdobie, v ktorom korunné plátky tienia fotosyntetizujúcej časti rastlín, čím môžu obmedzovať plnému asimilačnému výkonu porastu v tejto dobe.

Kedy aplikovať Toprex z hľadiska optimalizácie regulačného účinku?

Ak chcete maximálne využiť potenciál pre navetvenie porastu, aplikujte tankmix Toprex (0,35 l/ha) s močovinou (10 kg/ha) na začiatku predlžovacieho rastu repky. Vtedy docielite maximálne potlačenie apikálnej dominancie, t.j. podporíte prerastanie úžľabných pupeňov. Neskôr už len regulujete výšku porastu. Úspešnosť bola podložená výsledkami pokusov z roku 2017, kedy ošetrenie touto tank-mix kombináciou na začiatku predlžovacej fázy porastu navýšilo počet vetví o jeden kus.

Magnello – univerzálny prípravok nielen do repky. Magnello predstavuje vysoko univerzálny fungicíd s morforegulačným účinkom pre jesenné, ale i jarné aplikácie v repke.

repka_news_4