You are here

Rekordné úrody Hyvida

Aktuality
13.09.2016

Na Slovensku sa hustosiatymi obilninami pre zber v roku 2016 osialo 570 539 ha, z toho ozimný jačmeň na ploche 34 171 ha, teda takmer 6 %  plôch obilnín. Najvyššia priemerná úroda sa predpokladá u ozimnej pšenice na úrovni 5,51 t/ha nasledovaná veľmi tesne práve ozimným jačmeňom s odhadom 5,28 t/ha. I tieto čísla potvrdzujú, že jačmeň ozimný je druhou najintenzívnejšou obilninou a do osevných postupov prináša stabilitu a vyššiu diverzitu.

Minulý rok sme vás informovali o úrodách našich hybridných ozimných jačmeňov z poloprevádzkových pokusov i z bežných pestovateľských plôch. Prvé informácie o pozberaných plochách na Slovensku prišli v tomto roku už koncom júna. V poloprevádzkových pokusoch boli úrody hybridu Wootan vysoké, pohybovali sa v rozmedzí 10,4 – 10,6 t/ha, u Galationu okolo 10 t/ha. Líniové odrody priniesli v týchto pokusoch úrody o 9-14 % nižšie. 

Termíny zberu ozimného jačmeňa sa na území SR líšia podľa regiónov. Niektoré už so zberom skončili, iné ho iba čaká. Podľa informácií SPPK z 27-ho týždňa sú úrody ozimného jačmeňa v jednotlivých regiónoch vyššie než v minulom roku. Najvyššie úrody boli dosiahnuté v regiónoch Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa, v priemere 7,18 t/ha. Doterajšia celková priemerná úroda ozimného jačmeňa k 11. 7. 2016 podľa zdrojov SPPK/RPPK je na úrovni 6,15 t/ha.

 

Ako si v tomto roku počínali naše hybridy Hyvido?

 Z dostupných informácií ku dňu 14.7.2016 sú úrody hybridov Hyvido vysoké.  Na bežných pestovateľských plochách sa pohybovali v rozmedzí 7,5-11 t/ha. Z komárňanského regiónu prišli informácie o úrodách na úrovni 8,2 až 9,2 t/ha. Novozámocko malo úrody hybridu Galation vo výške 8,41 a 9,31 t/ha, Wootan dosiahol v galantskom regióne 10,93 t/ha a Galation 9,08 t/ha. V okolí Trnavy dal Galation 8,84 t/ha. V piešťanskom regióne mal výbornú úrodu Wootan -  9,96 t/ha.

Sme radi, že i v týchto úrodovo rekordných rokoch hybridné jačmene potvrdzujú svoju výnimočnú výkonnosť v bežných pestovateľských podmienkach Slovenska a patria k najúrodnejším plodinám na vašich podnikoch.

 

     Porovnanie úrody Hyvido vs. línia vo vybraných regiónoch, k 14.7.2016

 

                                        

     vynosova mapa hyvido

 

                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

Priemerné úrody ozimného jačmeňa v regiónoch SR,  k 27. týždňu 2016, zdroj SPPK/RPPK  

Región

Úroda (t/ha)

Bratislava

4,0

Senica

6,13

Nové Zámky

6,76

Bánovce nad Bebravou

6,75

Trenčín

5,23

Martin

6,51

Nitra, Zlaté Moravce, Šal‘a

7,18

Levice

6,16

Zvolen

6,08

Liptov

4,0