You are here

Pripravte sa na ochranu proti prenášačom viróz

Aktuality
03.08.2020
obilniny, škodcovia, vošky

doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc.

Ing. Renata Salavová, Syngenta Czech and Slovakia

 

 

Vírusové choroby ohrozujú nielen naše zdravie, ale predstavujú trvalé nebezpečenstvo aj pre rastliny. Ak proti nim nezasiahneme rýchlo a efektívne, môžu spôsobiť obrovské ekonomické škody. Priebeh a miera napadnutia sa vopred nedá presne odhadnúť. Závisí od viacerých faktorov. Proti niektorým, ako je počasie, abundancia vošky či vodná bilancia porastu, ťažko niečo zmôžeme. Čo sme však schopní ovplyvniť, je zaburinenie porastu, výživa a hnojenie, dôsledný monitoring a včasný insekticídny zásah.

 

VIRÓZY V REPKE OLEJNEJ

Medzi najvýznamnejšie vírusy repky olejnej patrí vírus žltačky okrúhlice (Turnip yellows virus, TuYV), vírus mozaiky okrúhlice (Turnip mosaic virus, TuMV) a vírus mozaiky karfiolu (Cauliflower mosaic virus, CaMV). Je dokázané, že napadnutie týmito vírusmi spôsobuje straty na úrode a znižuje kvalitatívne parametre úrody.  

Tieto vírusy môže prenášať voška broskyňová (Myzus persicae). Škodca prezimuje v štádiu vajíčok, z ktorých sa na jar vyliahnu bezkrídle samice. Tie sa potom počas roka množia a ich generácie migrujú na rôzne rastliny. Na jeseň vznikajú zmiešané generácie samcov a samíc. Samice kladú na broskyne a iné kôstkoviny vajíčka, ktoré tu prezimujú.

škodcovia, voška broskyňová

Voška broskyňová (Myzus persicae)

 

Ďalšími prenášačmi viróz repky sú ostatné druhy vošiek, napríklad voška bavlníková (Aphisgossypii), voška kapustová (Brevicoryne brassicae), voška čremchová (Rhopalosiphum padi), voška kukuričná (Rhopalosiphum maidis), voška hrachová (Acyrthosiphon pisum), voška záhradná (Macrosiphum euphorbiae) .

škodcovia, voška kapustová

Voška kapustová (Brevicoryne brassicae)

 

Rastliny napadnuté vírusmi majú väčšinou menšiu listovú plochu, zakrpatený vzrast, menej listov, poškodené šešule, čo má za následok zníženie úrody a kvality zozbieraných semien.

Ochrana porastov repky proti vírusovým chorobám začína správnou agrotechnikou. Odporúčame neskorší výsev repky, až na záver agrotechnického termínu, koncom augusta. V skoro siatych porastoch sa môžu vírusové ochorenia prejaviť vo vyššej miere. Veľmi dôležité je vyčistenie porastov od burín vrátane výmrvu. Potom sa musíte sústrediť na likvidáciu vošiek v poraste, čo je prevažne v jesennom období.

 

VIRÓZY V OBILNINÁCH

Obdobná situácia s virózami je aj v obilninách. Aj tu predstavujú hrozbu zníženia úrody ozimnej pšenice a jačmeňa. Obilniny postihuje najčastejšie vírusová zakrpatenosť pšenice (Wheat dwarf virus, WDV), spôsobujúca zakrpatenie pšenice a vírusová žltá zakrpatenosť jačmeňa (Barley yellow dwarf virus, BYDV), atakujúca porast jačmeňa.

 

Vírusová zakrpatenosť pšenice (WDV)

Medzi hostiteľské rastliny tohto vírusu okrem pšenice možno zaradiť aj jačmeň, tritikale, raž, ovos a tiež burinné trávy ako metlička obyčajná, lipnica, stoklas, pýr a ďalšie.

Napadnuté rastliny obmedzujú rast, dochádza u nich k odumretiu terminálneho listu, deformáciám a prehýbaniu listov. Listy od špičiek žltnú, niekedy červenajú. Intenzita prejavov infekcie závisí na rastovej fáze rastlín. V skorších vývojových fázach sú príznaky závažnejšie a dochádza k väčším hospodárskym škodám než u rastlín infikovaných neskoro na jeseň alebo až na jar.

choroby, vírusová zakrpatenosť pšenice

Rastlina (vpravo) postihnutá vírusovou zakrpatenosťou pšenice (WDV)

Prenášačom tohto vírusu je cikádka burinová (Lat.: Psammotettix alienus, česky: křísek polní). Je sivo sfarbená, predné krídla sú zľahka dohneda. Jej veľkosť je približne 2 mm. Na hlave má veľmi krátke tykadlá a bodavo savé ústne ústrojenstvo. Na temene hlavy sú viditeľné tmavo hnedé škvrny pripomínajúce trojuholníčky. Cikádka má 2 až 3 generácie počas roka. Tretia generácia sa vyvíja hlavne v teplých rokoch. Vyskytuje sa predovšetkým na slnečných miestach v riedkych porastoch s množstvom pozberových zvyškov na povrchu pôdy. Dospelce a larvy sa objavujú vo veľkom rozsahu v obilninách už na jeseň. Kladú tu vajíčka, ktoré prezimujú. Cikádka burinová neškodí priamo, ale spôsobuje veľké škody prenosom vírusu WDV. Častice vírusu sa saním dostávajú do tráviaceho traktu tohto chrobáka a postupne do slinných žliaz, opätovným saním sa vracajú späť do rastlín. Vírus WDV prežíva v tele cikádky po celý jeho život. Vírus nie je prenosný z dospelého jedinca na potomstvo a ani sa nešíri mechanickým poškodením osiva.

škodcovia, cikadka burinova

Cikádka burinová je prenášačom vírusovej zakrpatenosti pšenice (WDV)

 

Vírusová žltá zakrpatenosť jačmeňa  (BYDV)

Hostiteľskými rastlinami sú tiež obilniny a burinné trávy. Infekcia sa prejavuje zakrpatenosťou rastlín, žltým až oranžovým sfarbením listov, deformáciami listov. Napadnuté rastliny majú hluché zrno, niektoré ani nevymetajú alebo nevytvoria obilky.

Vírusová žltá zakrpatenosť jačmeňa je prenášaná predovšetkým voškou čremchovou (Rhopalosiphum padi), voškou ovsenou (Sitobion avenae) a voškou trávovou (Metopolophium dirhodum). Prenos je obdobný ako pri víruse WDV, najviac je nebezpečný na jeseň.

škodcovia, voška ovsena

Voška ovsená (Sitobion avenae)

Oba vírusy spôsobujú významné hospodárske škody, straty na úrode sa uvádzajú v rozmedzí 30 – 100 %. Sú závislé od ročníka.

 

OCHRANA PORASTOV PROTI VÍRUSOVÝM CHOROBÁM

Účinná ochrana spočíva v pestovaní tolerantných alebo rezistentných odrôd, v odstránení zdrojov vírusov a insekticídom zásahu proti prenášačom. Veľké nebezpečenstvo predstavuje prenos vírusov z výmrvu na vzídené oziminy, preto je potrebné výmrv obilnín regulovať podmietkou alebo orbou. Výmrv obilnín v repke zlikvidujte herbicídne. Veľmi dôležité je vykonávať monitoring výskytu imág oklepaním alebo pomocou optických lapačov (pásy, misky). Prah škodlivosti vošiek je 5 a viac nýmf na 100 šmykov pri súčasnom výskyte rastlín s príznakmi vírusu nad 10 % v ozimných obilninách na jar. Na jeseň prah škodlivosti nie je stanovený. Jesenná ochrana insekticídmi sa stala v posledných rokoch úplnou nutnosťou. Vzhľadom k absencii insekticídnych moridiel je nevyhnutné vykonať sled dvoch až troch foliárnych aplikácií insekticídov.

insekticídy, karate zeon

 

Ako jeden z nich je vhodné zaradiť Karate Zeon 5 CS v dávke 0,15 l/ha. Jedná sa o pyrethroidný nesystematický insekticíd proti širokému spektru žravého a savého hmyzu. Je veľmi účinný proti voškám. 

Výhody:

  • Univerzálne a efektívne použitie do širokého spektra plodín
  • Rýchly nástup účinku - knockdown efekt
  • Dlhé reziduálne pôsobenie
  • Ľahké použite do tank-mixov

 

karate zeon 5 cs

karate zeon 5 cs

 

 

Kam ďalej:

Insekticíd Karate Zeon 5 CS

Atlas chorôb

Atlas škodcov

Obchodní zástupcovia Syngenta