You are here

Kopírovaný, ale neprekonaný. Moddus.

Aktuality
27.03.2017

Kopírovaný, ale neprekonaný. To je náš Moddus.

 

Pretože keď má muž nejaký problém, začne jednať. Profesionálne. Ako v našom novom videu.