You are here

Informácia o zmene v rozsahu registrácie TOUCHDOWN SYSTEM 4

Aktuality
08.02.2017

Registrácia (autorizácia) prípravku TOUCHDOWN SYSTEM 4 je naďalej v platnosti – do 31.12.2018

 

s nasledovnou zmenou v rozsahu registrácie (autorizácie):

 

ÚKSÚP zrušil použitie do nepoľnohospodárskej pôdy proti nežiadúcej vegetácie v dávke 3 – 5 l/ha, proti boľševníku a krídlatke v dávke 5 – 9 l/ha

 

Vzhľadom na nemožnosť zabezpečenia výmeny – aktualizácie etikiet na baleniach prípravkov nachádzajúcich sa u zákazníkov, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste prípravok TOUCHDOWN SYSTEM 4 na nepoľnohospodársku pôdu neaplikovali a rešpektovali tak rozhodnutie ÚKSÚPu.

 

ÚKSÚP toto rozhodnutie vydal na základe bodu 5 Vykonávacieho nariadenia Komisie EU 2016/1313 z 1.8.2016 o podmienkach schválenia účinnej látky glyphosate a v súlade so stanoviskom ÚVZ (Úrad verejného zdravotníctva) vydaným 1.8.2016 pod označením OHVBPKV/6711/2016/Gul, pričom akékoľvek obdobie dopredaja a dospotreby zásob prípravkov zakázaných (netýka sa TOUCHDOWN SYSTEM 4) a prípravkov s upraveným rozsahom použitia s pôvodnou etiketou obmedzil na koniec decembra minulého roka, teda 31.12.2016.