You are here

Hybridný jačmeň potvrdil svoj potenciál

Aktuality
15.09.2016

V súťaži NAJ Naše Pole prvýkrát vyhodnocovali aj pestovanie ozimného jačmeňa. Prvé miesto v ňom získalo POD Abrahám, kde pri tejto plodine zaknihovali úrodu 9,5 t/ha. 

O pestovaní ozimného jačmeňa sa preto redaktor Roľníckych novín Tomáš Baran porozprával s agronómom tohto podniku Ing. Marcelom Kollárom.

 

POD Abrahám je tradičným pestovateľom sladovníckeho jačmeňa jarného, keď však prišla ponuka, otestovať nové hybridné odrody ozimného jačmeňa od spoločnosti Syngenta, neváhali. Na celkovej výmere 43 hektárov vysiali tri odrody. Dva hybridné materiály systému Hyvido, Wootan a Galation a kontrolnú líniovú odrodu Wintmalt.

Po zbere predplodiny, ktorou bola ozimná repka, nasledovala podmietka tanierovým náradím. Prípravu pôdy vykonali radličkovým kypričom, po ktorom tesne pred sejbou nasledoval kombinátor, do hĺbky 18 cm. Jesenné hnojenie spočívalo v aplikácii 45 kg N, 60 Kg P a 30 kg K v kombinovanom hnojive.

Sejbu realizovali 25.9., výsevná jednotka predstavovala pri hybridoch len 80 kg na hektár. Líniová odroda bola vysiata v množstve 200 kg/ha.

Bezproblémový jesenný vývoj porastov narušilo napadnutie voškami, čo si vyžiadalo insekticídne ošetrenie prípravkom Karate Zeon 5 CS. Keďže sa nejednalo o ojedinelý prípad, rozhodla sa spoločnosť Syngenta od sezóny 2015 štandardne osivá insekticídne moriť prípravkom Cruiser 350 FS.     

Prezimovanie prebehlo aj vďaka veľmi miernej zime bez problémov. Hybridné jačmene vstupovali do jari s 5 až 8 odnožami. Prvé jarné prihnojenie dusíkom realizovali prostredníctvom hnojiva DASA v dávke 200 kg/ha. Herbicídne ošetrenie vykonali prípravkom Sekator v dávke 0,15 l/ha. Veľmi významnú rolu zohráva pri hybridných materiáloch správne vykonaná morforegulácia spolu s fungicídnym ošetrením. V štádiu objavenia sa prvého kolienka, kedy je vzdialenosť prvého kolienka od bázy rastliny minimálne 1 cm, realizovali prvý morforegulačný zásah prípravkom Moddus  (0,6 l/ha) spoločne s  fungicídom Stereo 312,5 EC (1,6 l/ha). Druhý morforegulačný zásah realizovali v BBCH 39 aplikáciou etephonu  (0,4 l/ha) za účelom spevnenia vrchnej časti stebla. Do aplikačného tank-mixu zaradili na ochranu vlajkového listu aj fungicíd Bontima (2 l/ha).

Aj keď bol pokus umiestnený na vysychavejších pôdach a počasie v roku 2015 veľa vody nenadelilo, viedli si takto ošetrované jačmene veľmi dobre. Tomu nasvedčujú aj výsledky. Priemerná úroda hybridných materiálov dosiahla 9,93 t/ha. Zle si neviedla ani líniová kontrolná odroda Wintmalt, ktorá poskytla úrodu 8,7 t/ha.

Pestovanie hybridných jačmeňov má svoje opodstatnenie v intenzívnych podmienkach, kde je možné sa spoľahnúť na silné odnože a dosahovať podobné, alebo ešte vyššie úrody. V ich neprospech hrá však vyššia cena osiva. Aj napriek tomu však dokážu ozimné jačmene poskytnúť aj pri kŕmnej kvalite pestovateľom zaujímavé výnosové hladiny a rentabilitu ich pestovania.