You are here

Chránime vašu kukuricu

Aktuality
19.07.2018
Kukurica_foto

Dve muchy jedným prípravkom

Kukuricu treba pred zberom chrániť, aby sa investícia do nej vrátila pri zbere. Foliárna insekticídna ochrana kukurice je založená predovšetkým na kontrole víjačky kukuričnej a tiež dospelcov kukuričiara koreňového.

Ponúkame vám univerzálne a veľmi spoľahlivé riešenie oboch škodcov, ktoré zabije ,,dve muchy jednou ranou".

 ampligo

Spoľahlivým riešením je insekticíd Ampligo, ktorý ako jediný na trhu určený proti víjačke, obsahuje dve účinné látky a vykazuje dlhodobú účinnosť.

Desatoro výhod

1.  Zabudovaná ZEON technológia

2.  Obsahuje dve účinné látky  (chlorantraniliprol, lambda-cyhalothrin)

3.  Kotroluje víjačku kukuričnú a dospelcov kukuričiara koreňového v období kvitnutia a dozrievania

4.  Flexibilné použitie a načasovanie aplikácie

5.  Nízke dávkovanie

6. Možnosť aplikácie aj pri vysokých letných teplotách

7. Dlhodobý reziduálny účinok

8. Zníženie obsahu mykotoxínov v zrne a siláži

9. Ideálny tank mix partner s fungicídom Quilt Xcel

10. Zníženie rizika neopelenia z dôvodu požeru blizien dospelcami kukuričiara (straty na úrode, na siláži a na ergii do biopplynových staníc)

 

 

ampligo2

Viac informácií nájdete v letáčiku TU