You are here

FORCE 1.5 G

  • Podľa Syngenta pokusov možno dosiahnuť navýšenie úrody kukurice o 1,64 t/ha
  • Insekticídna ochrana pred kukuričiarom aj drôtovcami
Force 1.5 G