You are here

Kukurica

seeds syngenta

Výroba osiva

Viac o krokoch v procese výroby osiva kukurice.

záhradník syngenta

Šľachtenie

Každý rok na trh prichádza približne 20 nových vysoko konkurenčných hybridov.

cta syngenta

Hodnotenie produktov

Vyhodnotenie, charakteristika, odporúčanie umiestnenia nových hybridov - to všetko...

prepravna karta syngenta

Dodávateľská sieť

Dodávka najkvalitnejšieho osiva na trh.

kukurica cta syngenta

Množenie a výroba osivovej kukurice

Výroba osív je integrovanou činnosťou, ktorej cieľom je čo najlepšie vyhovieť...