You are here

Žihľava dvojdomá

Žihľava dvojdomá
Urtica dioica

Dvojklíčnolistové buriny

Popis

Jednoročná, skôr vytrvalá dvojklíčnolistová rastlina s guľovitým koreňom a pálivými chĺpkami na listoch aj stonkách. Má dlhé, plazivé, plytko uložené koreňové výbežky aj viac ako 1 m dlhé. Vytvára krovinovité trsy, dáva prednosť dusíkom prehnojených miestam. Stonka je priama, štvorhranná. Rozmnožuje a rozširuje sa semenami aj vegetatívne.

Obdobie vzchádzania

Jar