You are here

Stiav kučeravý

Stiav kučeravý
Rumex crispus

Dvojklíčnolistové buriny

Popis

Viacročný plevelný druh so silným koreňom. Preferuje vápenaté, na dusík bohaté pôdy v teplejších oblastiach. Vyhovujú mu aj ťažké ílovité pôdy. Lodyha je tuhá, až 100 cm vysoká, často sfarbená do červena.

Obdobie vzchádzania

Leto