You are here

Mlieč drsný

Mlieč drsný
Sonchus asper

Dvojklíčnolistové buriny

 

Popis

Jednoročná, bielo mliečivá, burina so silným guľovitým koreňom. Uprednostňuje vzdušné, vápenisté, hlinité až piesočnaté pôdy. Má tučnú, dutú stonku, kvetné úbory sú hladké, bez žľaznatých chĺpkov.

Rozlišovacie znaky

Primárne listy majú ostnatú špičku, rastlina pri poranení mlieči, primárne listy sú dlhé, rapikaté, okraje sú laločnaté (na rozdiel od Sonchus arvensis). 

Obdobie vzchádzania

Jar až leto