You are here

Stoklas vzpriamený

Stoklas vzpriamený

Buriny

Zaradenie škodlivého činiteľa

Jednoklíčnolistové buriny

Popis

Jedno až viacročné, lipnicovité buriny. Ide o často sa vyskytujúci burinovitý typ trávy. Prevláda vzostupný výskyt v pestovaných plodinách (ozimné obilniny, repka ozimná). Má nízke nároky na pôdu. Výskyt podporuje vynechanie orby a len povrchové spracovanie pôdy.  Dobre prispôsobené suchým stanovištiam. Životnosť v pôde býva 1-2 roky (Bromus sterilis). Priemerný počet výhonkov na rastlinu je vysoký. Rozmnožuje sa semenami, 800-1600 semien na rastlinu (Bromus secalinus), 200-1000 semien/rastlina (Bromus sterilis). Škodlivosť je vysoká. Je dôvodom pre významné výnosové stráty, spôsobuje silné poliehanie a skoršiu žatvu.

Rozlišovacie znaky

Najmladší list je zložený, čepeľ listu zvykne byť na okraji hrebienkovito obrvená, slabo roztrepaná. Pošva je uzatvorená, jemne ochlpená, v dolnej časti je červenofialová. Jazýček je krátky, nahnedlej farby.

Obdobie vzchádzania

Klíčivosť prebieha od jari do jeseňe. Minimálna teplota klíčenia zvykne byť nízka, hĺbka klíčenia sa pohybuje medzi 0-7 cm (max. 13 cm).