You are here

Stoklas roľný

Stoklas roľný
Bromus arvensis

Buriny

Zaradenie škodlivého činiteľa

Jednoklíčnolistové buriny

Popis

Jedno až viacročné, lipnicovité buriny. Ide o často sa vyskytujúci burinovitý typ trávy. Prevláda vzostupný výskyt v pestovaných plodinách (ozimné obilniny, repka ozimná). Má nízke nároky na pôdu. Výskyt podporuje vynechanie orby a len povrchové spracovanie pôdy.  Dobre prispôsobené suchým stanovištiam. Životnosť v pôde býva 1-2 roky (Bromus sterilis). Priemerný počet výhonkov na rastlinu je vysoký. Rozmnožuje sa semenami, 800-1600 semien na rastlinu (Bromus secalinus), 200-1000 semien/rastlina (Bromus sterilis). Škodlivosť je vysoká. Je dôvodom pre významné výnosové stráty, spôsobuje silné poliehanie a skoršiu žatvu.

Rozlišovacie znaky

List je zvinutý, čepeľ listu je ochlpená, na okraji a líci je taktiež ochlpená, slabo ryhovaná. Pošva zvykne byť uzatvorená, na rube krátko ochlpená. Jazýček je biely, jemne zúbkovaný. Ušká nemá.

Obdobie vzchádzania

Klíčivosť prebieha od jari do jeseňe. Minimálna teplota klíčenia zvykne byť nízka, hĺbka klíčenia sa pohybuje medzi 0-7 cm (max. 13 cm).