You are here

Sitina ropušia

Sitina ropušia
Juncus bufonius

Buriny

Zaradenie škodlivého činiteľa

Jednoklíčnolistové buriny

Popis

Ochranné opatrenia okrem vápnovania a vysušovania pôdy zahrňuje aj aplikáciu prípravkov na báze MCPA a dicamba. Vyskytuje sa predovšetkým na mokrých až vlhkých, kyslých, hlinitých alebo ílovitých pôdach alebo na trvalých lúkach.

Rozlišovacie znaky

Steblá na priereze guľaté, nevetvia sa, bez listov, vytrvalá, na všetkých stonkách kvety na konci stonky