You are here

Sitina klbkatá

Sitina klbkatá
Juncus conglomeratus

Buriny

Zaradenie škodlivého činiteľa

Jednoklíčnolistová burina

Popis

Ochranné opatrenia okrem vápnenia a vysušovania pôdy zahrňujú aj aplikáciu prípravkov na báze MCPA a dicamba. Vyskytuje sa predovšetkým na mokrých až vlhkých, kyslých, hlinitých alebo ílovitých pôdach alebo trvalých lúkach.

Rozlišovacie znaky

Steblá na priereze guľaté, nevetvia sa, bez listov, vytrvalá, trsy tvoriaca, vždy aj stonky bez kvetov.