You are here

Šáchor jedlý

Šáchor jedlý
Cyperus esculentus

Buriny

Zaradenie škodlivého činiteľa

Jednoklíčnolistové buriny

Popis

V miernom klimatickom pásme je to vytrvalý druh rašiaci z hlízkovitých rhizomov. Vzhľadom k problematickej ochrane patrí k veľmi obtiažným burinám, predovšetkým  druh Cyperus rotundus vyskytujúci sa v bavlníkovi. V kukurici patrí medzi ochranné opatrenia, okrem dodržiavania osevného postupu aj uplatnenie účinných látok - S-metolachlor a ďalších zo skupiny chloracetamidov - preemergentne (len čiastočný účinok) alebo postemergentne (napr. účinné látky halosulfuron alebo mesotrione).  Vzhľadom k tomu, že hľúzky v priebehu miernej zimy v pôde prežívajú, zvyšuje sa výskyt aj v severných častiach strednej Európy, predovštekým v kukurici a cukrovke. Rozmnožuje sa hľúzkami. Pri silnom výskyte spôsobuje značné straty na výnosoch.

Rozlišovacie znaky

Trojhranná bezlistá stonka, nevetvená, bez kolienok.

Obdobie vzchádzania

Výhonky z výbežkov a hľúzok už začiatkom jari