You are here

Ježatka osadná

Ježatka osadná
Echinochloa colonum

Buriny

Zaradenie škodlivého činiteľa

Jednoklíčnolistové buriny

 

Popis

Jednoročná lipnicovitá tráva, ktorá vytvára laty podobné ježatkej kurej, avšak s menším vzrastom. Vyžaduje ešte vyššie teploty ako ježatka kuria, rozmnožovanie a škodlivosť sú však podobné. Vyskytuje sa v severnej časti strednej Európy len výnimočne, predovšetkým v teplejších oblastiach na vlhších stanovištiach. V severnejších oblastiach strednej Európy je výrazne slabší výskyt ako Echinochloa crus-galli.

 

Rozlišovacie znaky

Najmladší list je zvinutý, listová čepeľ je 3-6 cm široká, ojedinele kolmo k listovým žilkám sú purpurovo sfarbené zóny. Pošva listu je zvyčajne lysá, v hornej časti voľná. Jazýček nemá.