You are here

Atlas

Atlas

Pages

bakterialni skvrnitost listu syngenta

Bakteriálna škvrnitosť listov

Škvrnitosť listov

Latinský názov: Pseudomonas syringae

Bazanka rocni Syngenta

Bažanka ročná

Buriny

Latinský názov: Mercurialis annua L.

Český názov: Bažanka roční

sklerotiniova_hniloba_repka syngenta

Biela hniloba repky

Hniloba

Latinský názov: Sclerotinia sclerotiorum

sklerotiniova_hniloba syngenta

Biela hniloba slnečnice

Hniloba

Latinský názov: Sclerotinia sclerotiorum

Biela hniloba viniča

Choroby

Latinský názov: Metasphaeria diplodiella, anamorfa Coniella diplodiella

bocianik

Bocianik rozpukovitý

Jednoročné buriny

Latinský názov: Erodium cicutarium L.

Český názov: Pumpava obecná

Cirok alepský

Buriny

Latinský názov: Sorghum halepense L.

Český názov: Čirok halabský

cirok obecný Syngenta

Cirok obyčajný

Buriny

 

Latinský názov: Sorghum vulgare L.

cylindosporioza repky syngenta

Cylindrosporióza repky

Cylindrosporióza repky

Latinský názov: Pyrenopeziza brassicae

drchnicka_rolni syngenta

Drchnička roľná

Buriny

Latinský názov: Anagallis arvensis L.

Český názov: Drchnička rolní

violka_rolni syngenta

Fialka roľná

Dvojklíčnolistové buriny

Latinský názov: Viola arvensis MURRAY
Český názov: Violka rolní

violka_trojbarevna syngenta

Fialka trojfarebná

Dvojklíčnolistové buriny

Latinský názov: Viola tricolor
Český názov: Violka trojbarevná

Pages