You are here

Výroba osiva

Zástupcovia marketingu a obchodní zástupci si načas a v spätosti s osivárskym plánom vyžiadajú komerčné a experimentálne osivo pre obchod a pokusy. Uistia sa, či je dostatočné množstvo rodičovských komponentov pre produkciu požadovaného hybridu. Prirodzene produkcia osiva musí byť v takej sume, ktorá bude dovoľovať Syngente byť na trhu konkurencieschopnou.

Organizácia

4 kroky produkcie osiva:

 • Zachovanie genetických vlastností
 • Rodičovské osivo
 • Výskum výroby osiva a produkcia experimentálnych hybridov
 • Výroba komerčného osiva
   

ZACHOVANIE GENETICKÝCH VLASTNOSTÍ

Tím odborníkov musí zachovať genetické vlastnosti získané pri šľachtení a vrodené vlastnosti, zachovať vysokú úroveň homogenity a kvality (klíčivosť a energiu) a poskytnúť osivo pre produkciu rodičovských komponentov.

Laboratóriá genetického výskumu sa nachádzajú na 2 miestach:

 • Francúzsko (Lombez) pre letnú sezónu
 • Chile pre zimnú sezónu
   

RODIČOVSKÉ KOMPONENTY

Tím odborníkov musí na základe osivárskeho plánu stanoveného predajným a marketingovým tímom poskytnúť dostatok základného osiva na produkciu komerčného a experimentálneho osiva, optimalizovať výrobné procesy a garantovať vysokú kvalitu za konkurencieschopné ceny.

Tri pracovné miesta:

 • Peru (Ica)
 • Chile and Uruguay
 • France (Lombez)
   

VÝSKUM VÝROBY OSIVA A PRODUKCIA EXPERIMENTÁLNYCH HYBRIDOV

Tím odborníkov musí analyzovať všetky vlastnosti hybridov v rozličných pestovateľských podmienkach, za účelom pripraviť čo najlepšiu technickú vybavenosť pre pestovanie hybridu na poli, poskytnúť najlepšie odporúčania pre všetky kroky spracovania, poskytnúť najvhodnejšie návody na pestovanie, za účelom eliminovať možné ťažkosti, vyprodukovať experimentálne hybridy (hybridy, ktoré ešte nie sú registrované) na vysokej úrovni, rešpektujúce všetky štandardy.

Pracoviská:

 • Francúzsko: 3 miesta
 • Maďarsko: 2 miesta
 • Taliansko: 2 miesta
 • Turecko: 1 miesto

PRODUKCIA KOMERČNÝCH HYBRIDOV

Tím odborníkov musí:

 • Vyprodukovať požadované množstvo osiva, spĺňajúce všetky kvalitatívne štandardy
 • Produkovať v takej cene, aby Syngenta bola schopná konkurovať na trhu

Pracoviská:
Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Turecko a niektoré krajiny strednej Európy, ako Ukrajina, Srbsko a Rumunsko. Podľa potreby, malé množstvo osiva môže byť počas zimnej sezóny vyprodukované aj v Chile.