You are here

Technológia pestovania CLEARFIELD

CLEARFIELD® je technológia, ktorá využíva vyšľachtenú toleranciu proti látke imazamox.

Spoločnosť Syngenta ponúka pestovateľom v tomto segmente okrem osiva slnečnice pre CLEARFIELD® technológiu (NK Neoma, NK Alego, Nk Tristan) aj novinku sezóny 2014 – selektívny herbicíd Listego® určený na dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové jednoročné buriny v slnečnici tolerantnej k účinnej látke imazamox (len pre hybridy v technológii CLEARFIELD®).

Slnečnica odolná proti imazamoxu sa musí v dobe aplikácie nachádzať v rastovej fáze BBCH 12–16 (postemergentná aplikácia), trávy v rastovej fáze BBCH 11–13, tj. vo fáze 1–3 listov a dvojklíčnolistové buriny vo faze BBCH 12–14, tj. 2– 4 pravé listy.

Účinná látka imazamox je prijímaná listami a koreňmi. Je rozvádzaná prúdom živín a asimilátov do celej rastliny. Imazamox narušuje enzymatické pochody (AHAS), akumuluje sa v rastových vrcholoch.

Vzchádzajúce citlivé buriny po zasiahnutí zastavujú svoj rast, prestávajú konkurovať plodine a v priebehu 4 až 6 týždňov odumierajú. Zabudované zmáčadlo zaisťuje rýchly prienik účinnej látky do pletív rastlín. Prvým príznakom herbicídneho účinku, okrem zastavenia rastu burín, je tmavočervené zafarbenie alebo chloróza najmladších listov. Neskôr sfarbenie prechádza do nekróz až po odumretie rastlín. Rýchlosť účinku prípravku je závislá na druhu burín a ich rastových fázach, teplotných a vlhkostných podmienkach.

  • Komplexné spektrum burín, reziduálny účinok
  • Účinok aj za suchých podmienok
  • Jedna aplikácia
Účinná látka: imazamox 40 g/l
Formulácia: SL – kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
Balenie: 4 x 5 l S pack

Použitie a dávkovanie

Clearfield Production System

Listego® účinkuje na problematické buriny v dávke 1,2 l/ha vo fáze 2–4 listov slnečnice

Výhody použitia Listego®

Účinnosť: Komplexné spektrum burín • Reziduálny účinok • Účinok aj za suchých podmienok
Jednoduchosť: Jedna aplikácia • Bez potreby partnera