You are here

Šľachtenie

Cieľom našich šľachtiteľských aktivít je poskytnúť:

Všetkým európskym poľnohospodárom najlepšie prispôsobiteľné odrody kukurice daným pestovateľským podmienkam (od krátkych pestovateľských sezón vo Veľkej Británii a v Dánsku až po Španielsko ci Turecko, s veľmi horúcou klímou) pre daný typ poľnohospodárstva (západná Európa, stredná Európa, organické poľnohospodárstvo,...), pre využitie (zrno, siláž, potravinárstvo,...)

Európskemu priemyslu najvhodnejšie odrody kukurice pre rozličné spracovania - škrob, kukuričné vločky, etanol, olej,... Výsledkom týchto aktivít je portfólio, ktoré obsahuje okolo 100 odrôd kukurice, ktoré sú schopné prispôsobiť sa prostrediu, odolať chorobám či škodcom a podobne.

Toto portfólio je každoročne doplnené novými, konkurencieschopnými hybridmi (ročne pribudne okolo 20 nových hybridov kukurice).

Európska štruktúra integruje konvenčné šľachtenie a nové technológie:

Pre šľachtenie hybridov kukurice Syngenta využíva 6 šľachtiteľských programov, ktoré na nachádzajú v nasledovných lokalitách:

 • Wadersloh na severozápade Nemecka - šlachtenie kukurice pre velmi skorú a skorú siláž pre severozápadnú Európu a kontinentálne územie (Velká Británia, Dánsko, Holandsko, Polsko, Rusko)
 • Les Pas - Rennes na severozápade Francúzska - šlachtenie kukurice pre skorú a stredne skorú siláž pre západné Francúzsko
 • Ponts de Cé v strede západého Francúzska - šľachtenie kukurice pre skoré a stredne skoré zrno (Francúzsko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina)
 • Debrecen na východe Maďarska - šľachtenie kukurice pre neskoré a stredne neskoré zrno (Maďarsko, Ukrajina, Srbsko)
 • Garlin na juhozápade Francúzska - šľachtenie kukurice pre stredne neskoré a neskoré zrno (Portugalsko, Španielsko, Maďarsko, Taliansko a Srbsko)
 • Casalmorano na severe Talianska - šľachtenie kukurice pre neskoré zrno a siláž (Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Turecko, Grécko a Srbsko)

Každý šľachtiteľský program sa venuje špecifickej zrelosti a geografickej oblasti. Vyšľachtené hybridy sú potom testované v širokej sieti európskeho hodnotenia, na vyše 150 územiach, ktoré predstavujú všetky hlavné typy pestovateľských oblastí, a tak umožňujú identifikovať a charakterizovať všetky lokálne adaptácie a špecifické využitia.

Experimentálna činnosť je centralizovaná na európskej úrovni a vytvára silnú šľachtiteľskú sieť pre kukuricu i pre slnečnicu. Jedno z najvýznamnejších laboratórií je v Touluse. Toto laboratórium poskytuje šľachtiteľom kukurice používať nové metódy a technológie šľachtenia, ktoré zvyšujú efektívnosť hybridov, a tak vedú k vylepšeniu ich genetických vlastností.

 • Výber: posilniť hlavné šľachtiteľské projekty a zvýšiť genetický zisk.
 • Zmena vrodených vlastností: zabezpečiť kvalitný proces zmeny vrodených vlastností, a tak zaistiť odolnosť voči škodcom, chorobám a herbicídom.
 • Selekcia vlastností: zdokonaliť výber hlavných agronomických vlastností odrôd už na skorej šľachtiteľskej úrovni.

Celková investícia určená na šľachtenie kukurice tvorí približne 10% európskeho obratu. Európsky tím reprezentuje 46 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. Tento tím tvoria šľachtitelia, experti a laboratórni technici, ktorí pochádzajú z Francúzska, Nemecka, Španielska, Talianska, Turecka, Maďarska a Ukrajiny.

Kritériá selekcie sú stanovené v súlade s požiadavkami zákazníkov.

Multifunkčný tím, ktorý nazývame "Projekčno-produkčný tím", sa skladá z ľudí z marketingu, produkcie a výskumu. Ten určuje profil odrôd na základe požiadaviek poľnohospodárov a priemyslu v každom regióne. Na základe týchto priorít šľachtitelia zvažujú výber špecifických a žiadaných vlastnosti odrôd.

Príklad:

Projekt produktov "Early" - skorý

Veľmi skoré a skoré odrody pestované pre zrno a siláž v severnej Európe

 • Stability výnosu siláže v studených a suchých podmienkach.
 • Kvalita siláže: dobrý obsah škrobu a vlákniny, energia využiteľná pre produkciu mlieka a mäsa.
 • Silný koreňový systém
 • Odolnosť voči poliehaniu
 • Odolnosť voči hrdziam

Product Project "Mid" - stredný

Stredne skoré, stredne neskoré a neskoré hybridy pestované na zrno pre východnú a západnú Európu.

 • Stabilita výnosu zrna v suchých a horúcich podmienkach.
 • Rýchle uvoľnuje vodu zo zrna
 • Odolnosť voči poliehaniu rastliny
 • Odolnosť voči fuzariózam šúľku
 • Odolnosť voči sneti
 • Odolnosť voči kukuričiarovi koreňovému

Projekt produktov "Late" - neskorý

Neskoré a veľmi neskoré hybridy pestované pre zrno pre južnú Európu (vrátane siláže pre Taliansko)

 • Vysoká kvalita, výnos a stabilita zrna v suchých a horúcich podmienkach
 • Rýchle uvoľnuje vodu zo zrna
 • Odolnosť voči poliehaniu
 • Odolnosť voči fuzariózam