You are here

Talento

Aktualizovaný:
14.03.2017
Plodina: 

Slnečnica

Talent v každom smere

  • Stredne skorý hybrid slnečnice pre Clearfield technológiu s vysokými úrodami nažiek a oleja, bol registrovaný na Slovensku po dvoch rokoch skúšania, kde dosiahol v prvom roku 110 % a v druhom roku 117 % na kontrolné hybridy.
  • Obsah oleja je vysoký, dosahoval 48,5 % a HTS 63 g.
  • Rastliny sú stredne vysoké, v rokoch skúšania dosahovali výšku 130 až 180 cm. Sú nelámavé, úbory sú vyrovnané s priemerom 19 cm.
  • Zdravotný stav patril k najlepším, hlavne vyniká toleranciou k sclerotínii na steble a úboroch, tiež je tolerantný na hrdze. Celkový zdravotný stav bol hodnotený 8 (bodová hodnota 9 výborný - 1 zlý) a je zárukou istých úrod.
  • Ide o hybrid do rôznych pestovateľských podmienok. Bol skúšaný v rôznych typoch pokusov, kde dosahoval výborné výsledky.

 

Typ: dvojlíniový hybrid s vyšším obsahom kyseliny olejovej pre Clearfield technológiu
Skorosť: stredne skorý
Výška rastlín: stredne vysoká
Odporúčaný výsevok: 60-65 tisíc semien /ha

Odporúčanie spoločnosti Syngenta

Talento je nový moderný hybrid slnečnice s vyšším obsahom kyseliny olejovej do Clearfield technológie. Ide o prvý takýto hybrid spoločnosti Syngenta uvádzaný na trh. Vyznačuje sa stabilne vysokými úrodami nažiek a oleja. Úrodotvorné prvky sú podporené vysokou toleranciou proti chorobám. Odporúčame ho pestovať v rôznych pestovateľských podmienkach. Je tolerantný k stresom zo sucha.

Výsledky pokusov

graf_talento