You are here

SY Zephir

Aktualizovaný:
24.08.2016
Plodina: 

Kukurica

Klenot na vašich poliach 

FAO 360

  • Efektívne využíva dostupnú vodu v pôde a je menej náchylný na stres zo sucha.
  • Pri štandardných vlahových podmienkach dosahuje úrodu porovnateľnú so špičkovou konkurenciou.
  • V prípade obmedzeného zásobenia pôdy vodou, stresu zo sucha a vysokých teplôt je schopný dosiahnuť nadštandardnú úrodu.
  • Vynikajúca úroda zrna, šúľky sú dopelené až po špičku, nízka zberová vlhkosť.
  • Dobrý zdravotný stav šúľkov aj celej rastliny.
  • Veľmi dobrá stabilita úrod bez ročníkových výkyvov.
  • Vhodný pre suché aj pre intenzívne lokality s dobrou dostupnosťou vody.

     

Typ: dvojlíniový hybrid
Typ zrna: konský zub
Využitie: Z, CCM
Odporůčaný výsevok: 75–80 tisíc rastlín/ha na zrno

Odporúčanie spoločnosti Syngenta

SY Zephir je neskorým zrnovým hybridom s vysokým úrodovým potenciálom a veľmi dobrou ekonomikou výroby zrna, určený pre kukuričnú výrobnú oblasť. Veľmi dobre znáša stres zo sucha a veľmi dobre reaguje aj na intenzifikáciu.

Výsledky pokusov