You are here

welas_logo

SY Welas

Aktualizovaný:
14.03.2017
Plodina: 

Kukurica na siláž

Ťažká váha v skorej siláži 

FAO 230

  • V rokoch 2013-2015 sa stal jednoznačným víťazom v produkcii hmoty z hektára.
  • Nový, veľmi nádejný silážny hybrid, ktorý svoju výkonnosť jednoznačne potvrdil v registračných skúškach ÚKZÚZ ČR.
  • Hybrid SY Welas bol v roku 2015 registrovaný pre Českú republiku.
  • Vyznačuje sa výbornou stabilitou úrod.
  • Charakteristický je stredným až vyšším vzrastom, šúľky sú nasadené stredne vysoko, počet riadkov zŕn je stredne vysoký až vysoký.
  • Rastliny sú veľmi dobre olistené širokými listami.
  • V registračných skúškach (2013 a 2014) dosiahol vysokú až veľmi vysokú úrodu ako celkovej suchej hmoty tak i zelenej hmoty.
  • Obsah škrobu je stredne vysoký až vysoký.
     
Typ: dvojlíniový hybrid
Typ zrna: medzityp
Využitie: výroba silážnej hmoty a hmoty pre bioplynové stanice, LKS a CCM
Odporúčaný výsevok: 85 – 95 tisíc rastlín/ha na siláž

 

Odporúčanie spoločnosti Syngenta

SY  Welas  je  nový,  špičkový,  skorý  silážny  hybrid s registráciou v Českej republike. V registr. skúškach dosahoval vynikajúce výsledky v úrode suchej hmoty a taktiež vynikal pri stanovení stráviteľnosti (ELOS a IVDOM). V poloprevádzkových
pokusoch preukazoval svoj nadštandardný úrodový potenciál silážnej hmoty. Odporúčame ho pestovať ako silážny hybrid v repárskej, obilninárskej a zemiakárskej oblasti. Využiteľný je na výrobu siláže pre vysokoprodukčné dojnice i pre bioplynové stanice.

 

Výsledky pokusov

welas graf

welas graf2