You are here

SY Valeo

Aktualizovaný:
14.03.2017
Plodina: 

Slnečnica

Výkon a kvalita - spojnica nie náhodná  

  • Skorý až stredne skorý hybrid novej genetiky s vyšším obsahom kyseliny olejovej. Úrodu dosahoval 105 % na kontrolné hybridy.
  • Obsah oleja 49 %, obsah kyseliny olejovej dosahoval úroveň 90 %.
  • Rastliny sú stredne vysoké až vyššie, vytvárajú úbory rovnomernej veľkosti, postavenie úboru je vzpriamené.
  • Vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou proti sclerotínii, ako na úboroch, tak i stonkách.
  • Bol skúšaný v rôznych pestovateľských podmienkach, kde dosahoval stabilné a vysoké úrody.

Typ: dvojlínový hybrid s vyšším obsahom kyseliny olejovej
Skorosť: skorý až stredne skorý
Výška rastlín: stredne vysoká až vyššia
Odporúčaný výsevok: 60-65 tisíc semien /ha

Odporúčanie spoločnosti Syngenta

SY Valeo patrí do novej generácie hybridov slnečnice s vyšším obsahom kyseliny olejovej. V rôznych pestovateľských podmienkach naprieč Európou dosahoval vysoké a stabilné úrody. Odporúčame ho pestovať v kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti. V teplejších oblastiach rastliny prirodzene dozrievajú. Ide o vyšší typ hybridu, avšak ošetrenie porastov portálovými postrekovačmi je možné.

Výsledky pokusov

valeo_graf