You are here

SY Ulises

Aktualizovaný:
24.08.2016
Plodina: 

Kukurica

Vždy v centre pozornosti

FAO 320

  • Nový hybrid kukurice pre využitie na zrno s vysokým úrodovým potenciálom a priaznivou ekonomikou výroby vzhľadom na rýchle odovzdávanie vlhkosti zo zrna.
  • Rastliny sú vyššie, s pevným steblom a mohutnou koreňovou sústavou, ktorá hybrid stabilizuje v prostredí a dáva mu možnosť tolerancie k stresovým podmienkam zo sucha.
  • Klasy majú kužeľovitý tvar a patria k tzv. flexibilným klasom, zrno konského zubu s pevnou textúrou a vysokým obsahom škrobu.
  • Počet radov zŕn na klase sa pohybuje v priemere 18 a počet zŕn v rade je viac ako 30.

Typ: dvojlíniový hybrid
Typ zrna: konský zub
Využitie: zrno
Odporúčaný výsevok: 75–80 tisíc rastlín/ha bez závlahy, 80-85 tisíc rastlín/ha so závlahou

Odporúčanie spoločnosti Syngenta

SY Ulises je hybrid určený na výrobu zrna v kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti s priaznivou ekonomikou výroby. Nevyžaduje si špecifické podmienky pestovania. Možno ho pestovať v rôznych podmienkach, kde dosahuje stabilné úrodové výsledky. Zrno veľmi dobre uvoľňuje vodu pri dozrievaní, čo ho radí k hybridom s efektívnou ekonomikou výroby.

Výsledky pokusov