You are here

SY Photon

Aktualizovaný:
24.08.2016
Plodina: 

Kukurica

Majstrovský výkon fotosyntézy

FAO 300

  • Nejnovší Artesian™ zrnový hybrid novej generácie, vhodný pre pestovanie v náročných vlahových podmienkach aj pre intenzívne lokality s dobrou dostupnosťou vody.
  • Hybrid dokáže veľmi efektívne využívať dostupnú vodu v pôde a túto konvertovať do vyššej úrody, je menej náchylný na stres zo sucha.
  • Za štandardných vlahových podmienok dosahuje úrody porovnateľné so špičkovou dostupnou konkurenciou v tomto segmente, v prípade obmedzenej zásobenosti pôdy vodou a stresu zo sucha a vysokých teplôt je schopný dosiahnuť nadštandardné úrody.
  • Vynikajúca úroda zrna kombinovaná s nízkou zberovou vlhkosťou pre priaznivú ekonomiku výroby.
  • Veľmi dobrý zdravotný stav šúľkov aj celej rastliny, šúľky dopelené až po špičku.
  • Výborná stabilita úrod bez ročníkových výkyvov.
  • Veľmi dobrá počiatočná rýchlosť rastu, hybrid má mohutný koreňový systém schopný prijímať vodu z rozsiahlej pôdnej oblasti.

    

Typ: dvojlíniový hybrid
Typ zrna: konský zub
Využitie: Z, CCM
Odporůčaný výsevok: 80 – 85 tisíc rastlín/ha bez závlahy
85 – 90 tisíc rastlín/ha so závlahou

Odporúčanie spoločnosti Syngenta

SY Photon je stredne skorým zrnovým hybridom s vysokým úrodovým potenciálom a veľmi dobrou ekonomikou výroby zrna, určený pre repársku a kukuričnú výrobnú oblasť. Je vhodný pre rôzne pestovateľské podmienky, výkonom vyniká aj v suchších lokalitách s limitovanou zásobou pôdnej vody. Veľmi dobre znáša stres zo sucha a vysoké letné teploty, v intenzívnych a vlahovo optimálnych podmienkach dosahuje úrody na úrovni špičkovej konkurencie.

Výsledky pokusov