You are here

SY Octavius

Aktualizovaný:
09.10.2017
Plodina: 

Kukurica

Nový zrnový Caesar!  

ikonka_zrno

FAO 390

  • Výkonný zrnový hybrid pre kukuričnú výrobnú oblasť
  • Vysoký úrodový potenciál
  • Veľmi stabilné rastliny s dobrým zdravotným stavom
  • Nenáchylný na fuzariózy v klase
  • Veľmi dobre uvoľňuje vodu zo zrna
  • Stabilné úrody v rôznych pôdnych podmienkach 
Typ: dvojlíniový hybrid
Typ zrna: konský zub
Využitie: zrno
Odporúčaný výsevok: 70 – 75 tisíc rastlín/ha na zrno

tabulka_octaviusgrafy_octavius

obrazky_octavius