You are here

SY Neostar

Aktualizovaný:
14.03.2017
Plodina: 

Slnečnica

Zahviezdi na vašom poli  

  • Ide o verziu NK Neoma imidazolin rezistentný hybrid v systéme CLHA+ so štandardným pomerom olejových kyselín, skúšaný na ÚKSÚP-e, kde dosiahol úrodu 110 % na priemer pokusu.
  • Obsah oleja sa pohybuje na priemere 47,0 %, rastliny sú nižšie. Ako u NK Neoma je možné použiť portálové postrekovače počas celej sezóny aj u tohto hybridu.
  • Úbory sú stredne veľké, vyrovnané a vzpriamené, HTS je stredná.
  • Je tolerantný proti všetkým typom Plasmopara halstedii a tradične dobrá je odolnosť proti Diaporte helianthi a Sclerotinii sclerotiorum.


Typ: dvojlíniový hybrid s normálnym typom oleja pre Clearfield Plus technológiu
Typ zrna: stredne skorý
Výška rastlín: nízka až stredne vysoká
Odporúčaný výsevok: 60-65 tisíc semien /ha

Odporúčanie spoločnosti Syngenta

SY Neostar obohatí portfólio imidazolin rezistentných hybridov slnečnice s genetickým základom NK Neoma. Je vhodný do systému CLHA+. Zahŕňa v sebe všetky vlastnosti tohto hybridu, ako je vysoký úrodový potenciál a stabilita úrody, ktorá je podporená dobrou toleranciou proti chorobám. Nevyžaduje žiadne špeciálne nároky na agrotechniku a znáša dobre rôzne pestovateľské podmienky.

Výsledky pokusov

neostar_graf