You are here

SY Marvin

Aktualizovaný:
09.08.2016
Plodina: 

Cukrová repa

RZ - CR 

Novšia diploidná, dvojtolerantná odroda normálneho typu uvádzaná v európskom katalógu odrôd, povolená bola v roku 2011 v Českej republike.

Úžitkový typ: N
Registrácia: 2011

Popis

  • Minuloročné výsledky pokusov v relatívnych hodnotách na troch lokalitách: úroda koreňa 105,7 %, cukornatosť 99,7 %, výťažnosť 99,3 %, úroda polarizačného cukru 104,5 %, úroda rafinády 104,3 % a index odrody dosiahol 103 %.
  • V maloparcelkových pokusoch slovenských cukrovarníckych spoločností na troch lokalitách dosiahla v rokoch 2011-12 priemerný index odrody na úrovni 102,5 % z 33 skúšaných odrôd, podobný výsledok bol zistený aj v poloprevádzkových pokusoch.
  • Úrodu cukru podmieňuje nadpriemerne vysokou úrodou koreňa a priemernou cukornatosťou. Technologická kvalita je vyrovnaná, čo potvrdili výsledky z rôznych skúšobných staníc v Čechách aj na Slovensku.
  • Porovnaním výsledkov na ošetrených a neošetrených variantoch odroda vykazuje dobrú odolnosť voči cerkospóre. Napriek rozdielnym klimatickým a ročníkovým podmienkam odporúčame fungicídne ošetrenia podľa aktuálnej signalizácie.
  • Pri hodnotení najvhodnejšieho termínu zberu na základe stabilných technologických parametrov nám vychádza, že túto odrodu je výhodnejšie zberať v druhej polovici zberovej sezóny a možnosťou dlhšieho skladovania a zakrývania skládok.
  • Doterajšie výsledky nám dovoľujú charakterizovať ju ako normálny až výnosový typ, vhodný pre všetky oblasti pestovania cukrovej repy na Slovensku.