You are here

SY Kreon

Aktualizovaný:
24.08.2016
Plodina: 

Kukurica

Buďte kreatívny, vyťažte z kukurice viac 

FAO 410

  • Nový dvojlíniový hybrid so stabilným úrodovým potenciálom pre využitie na zrno aj pre výrobu silážnej hmoty.
  • Rastliny sú stredne vysoké až vyššie s mohutnou koreňovou sústavou a s veľmi dobrým olistením.
  • Zrno je typu konský zub, veľmi dobre uvoľňuje vodu pri dozrievaní, vyznačuje sa stredným Stay-green efektom.
  • SY Kreon má vyrovnané a stabilné výsledky v rôznych podmienkach pestovania, nie je náročný na pôdne podmienky.
  • Má vynikajúci zdravotný stav, jeho odolnosť voči sneti kukuričnej a fuzariózam na šúľku je nadpriemerná.
  • Pozitívne reaguje na intenzitu pestovania.

   

Typ: dvojlíniový hybrid
Typ zrna: konský zub
Využitie: zrno, siláž
Odporůčaný výsevok: 70 – 75 tisíc rastlín/ha bez závlahy, 75 – 80 tisíc rastlín/ha so závlahou

Odporúčanie spoločnosti Syngenta

SY Kreon odporúčame pre teplejšie kukuričné oblasti pre zber na zrno, ale je možné ho zberať aj na kvalitnú siláž. Dobre reaguje na intenzifikáciu, za intenzifikačné faktory sa odvďačí nadpriemernými úrodami presahujúcimi konkurenčné hybridy.

Výsledky pokusov