You are here

dartona

SY Dartona

Aktualizovaný:
09.10.2017
Plodina: 

Kukurica na zrno

Nadpriemerne úrodná                

ikonka_zrno  ikonka_ccm   Ikona siláž bioplyn

FAO 350

  • Víťaz štátnych odrodových skúšok na Slovensku v roku 2014 s úrodou 13,5 t/ha
  • Veľmi vysoký úrodový potenciál zrna
  • Najlepšie zúročí svoje vlastnosti na dobrých a stredných lokalitách
  • Aj v extrémne suchom roku 2015 dosiahol na ÚKSÚP SR úrodu 102 %
  • Veľmi rýchly štart na začiatku vegetácie
  • Mohutné olistenie ponúka aj možnosť kombinovaného využitia na siláž
     
Typ: dvojlíniový hybrid
Typ zrna: konský zub
Využitie: výroba silážnej hmoty a hmoty pre bioplynové stanice, zrno a CCM
Odporúčaný výsevok: 70 - 80 tisíc rastlín/ha na zrno, 80 -90 tisíc rastlín/siláž

tabulka_dartona

grafy_dartona

obrazok_dartona