You are here

dartona

SY Dartona

Aktualizovaný:
14.03.2017
Plodina: 

Kukurica na zrno

Nadpriemerne úrodná                

FAO 350

  • Nový vysokoproduktívny hybrid so špičkovým úrodovým potenciálom.
  • Registrovaný na ÚKSÚP Slovensko na využitie na zrno.
  • Pri štandardných vlahových podmienkach dosahuje veľmi vysokú úrodu.
  • Vysoké úrody preukázal v roku 2014 v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP, kde sa umiestnil na 1. mieste (13,48 t/ha, 110 % úrody). Na suchých lokalitách dosahuje tiež nadpriemerné úrody, čo dokazujú výsledky v extrémne suchom roku 2015. V štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP 2015 dosiahol úroveň úrody 101,7 %.
  • Rastliny sú mohutné, veľmi bohato olistené, vďaka čomu je tento hybrid vhodný nielen na zrno ale i na siláž, predovšetkým pre vysokoenergetickú siláž pre bioplynové stanice.
  • Veľmi dobrý zdravotný stav šúľkov a celej rastliny.
  • Rýchle uvoľňovanie vody zo zrna.
  • Stredný až silný stay-green.
Typ: dvojlíniový hybrid
Typ zrna: medzityp
Využitie: výroba silážnej hmoty a hmoty pre bioplynové stanice, zrno a CCM
Odporúčaný výsevok: 70 - 80 tisíc rastlín/ha na zrno

 

Odporúčanie spoločnosti Syngenta

SY Dartona je stredne neskorým zrnovým hybridom so špičkovým úrodovým potenciálom zrna.Veľmi dobre reaguje na intenzitu pestovania. Je to veľmi stabilný hybrid, ktorý  sa  vyznačuje  výbornými  výsledkami v  dobrých  pôdnych  a   vlahových  
podmienkach, ale  aj  pri  strese  zo  sucha,  čo  potvrdzujú  výsledky zo slovenských registračných pokusov.
 

Výsledky pokusov

 

graf dartona