You are here

SY Campona

Aktualizovaný:
24.08.2016
Plodina: 

Kukurica

Na stráviteľnosti záleží 

FAO 280

  • Hybrid vhodný pre pestovanie obzvlášť na siláž a produkciu kvalitnej hmoty pre bioplynové stanice.
  • Stredne skorý materiál, priemerná úroda suchej hmoty presahuje 20 t, stráviteľnosť celej rastliny je 74 % a obsah škrobu nad 37 %, DINAG 54,5 %.
  • Kombinuje vysokú úrodu suchej hmoty a energie spolu s veľmi dobrým zdravotným stavom a stráviteľnosťou celej rastliny.
  • Mohutná, stredne vysoká rastlina s bohatým olistením, listy široké, koreňová sústava mohutná, minimálny sklon k poliehaniu.

 

Typ: dvojlíniový hybrid
Typ zrna: tvrdý až medzityp
Využitie: výroba silážnej hmoty a hmoty pre bioplynové stanice, LKS
Odporúčaný výsevok: 80 - 85 tisíc rastlín/ha na zrno
85 – 90 tisíc rastlín/ha na siláž

Odporúčanie spoločnosti Syngenta

SY Campona je hybrid vhodný pre produkciu siláže v repárskej a obilninárskej výrobnej oblasti, je veľmi vhodný pre produkciu kvalitnej hmoty pre bioplynové stanice, kombinuje vysokú úrodu suchej hmoty a škrobu. Výborný zdravotný stav zabezpečuje veľmi dobrú hygienu silážnej hmoty.

Výsledky pokusov