You are here

SY Arisona

Aktualizovaný:
14.03.2017
Plodina: 

Slnečnica

Za sucha neporaziteľná

  • Hybrid novej generácie.
  • Hybrid s vysokým úrodovým potenciálom, v štátnych odrodových skúškach na ÚKSÚP-e v rokoch 2013 a 2014 dosiahol úrodu 115,8 % v porovnaní s kontrolou.
  • Vysoký obsah oleja v nažke 49,4 %.
  • Rastliny sú stredne vysokého až vysokého vzrastu so silnými stonkami a zdravým habitom počas celej vegetácie, s dobrou odolnosťou proti Sclerotinii a Diaporthe helianthi.
  • Vynikajúca odolnosť proti stresu z tepla a sucha.

 

Typ: dvojlíniový hybrid s normálnym typom oleja
Skorosť: skorý
Výška rastlín: stredne vysoká až vysoká
Odporúčaný výsevok: 60 – 65 tis. semien/ha

Odporúčanie spoločnosti Syngenta

SY Arisona je skorý hybrid novej generácie spoločnosti Syngenta s vysokým úrodovým potenciálom a vysokým obsahom oleja, čo potvrdzujú výsledky pokusov naprieč Slovenskom ako aj pokusy z Maďarska. Výborné výsledky dosahuje v štandardných pestovateľských podmienkach, ale vďaka vynikajúcej tolerancii sucha a tepla je obzvlášť odporúčaný aj do obtiažnych klimatických podmienok.

Výsledky pokusov

graf arisona