You are here

NK Thermo

Aktualizovaný:
24.08.2016
Plodina: 

Kukurica

Do každých podmienok

FAO 370

  • Najpredávanejší hybrid zrnovej kukurice zo sortimentu firmy Syngenta, ktorý je dlhodobo úspešne pestovaný v rôznych podmienkach na Slovensku.
  • Má vynikajúcu vyrovnanú výkonnosť v rôznorodých pôdno-klimatických podmienkach, vyznačuje sa výraznou agronomickou plasticitou t.j. podáva vyrovnané výkony v rôznych typoch pôdy a rôznych úrovniach hnojenia.
  • Má veľmi rýchly počiatočný rast aj v menej vyhriatych pôdach, dobre znáša skorú sejbu.
  • Zrno má vysoký obsah škrobu, má pevné steblo s minimálnou lámavosťou, a preto je vhodný pre neskorší zber.

   

Typ: dvojlíniový hybrid
Typ zrna: konský zub
Využitie: zrno
Odporúčaný výsevok: 70 – 75 tisíc rastlín/ha bez závlahy,
75 – 80 tisíc rastlín/ha so závlahou

Odporúčanie spoločnosti Syngenta

NK THERMO je plastický zrnový hybrid s priaznivou reakciou na intenzifikačné faktory. Tým, že zrno dosahuje vysoký obsah škrobu, je vhodný pre škrobárenské účely. Je ho možné pestovať v rôznych pôdno-klimatických podmienkach pre jeho plasticitu a prispôsobivosť v kukuričnej a prechodnej výrobnej oblasti.

Výsledky pokusov