You are here

NK Octet

Aktualizovaný:
24.08.2016
Plodina: 

Kukurica

Explodujúci výkon

FAO 330

  • Hybrid nového šľachtenia Syngenta, ktorý v sebe spája vysoký výkon a stabilitu.
  • Vysoká úroda silážnej hmoty, vysoká kvalita a vysoký obsah škrobu.
  • Úroda suchej hmoty v poloprevádzkových podmienkach dosahovala priemerné hodnoty okolo 22 t/ha.
  • Rastliny sú kompaktné, vysoké s pevným steblom a vynikajúcim koreňovým systémom, zaručujúcim vysokú stabilitu, nie sú náchylné na napadnutie vijačkou kukuričnou, s veľmi nízkym percentom predzberového odumierania.
  • Klasy sú vyrovnané a mohutné, nového typu, ide o flexibilné klasy t.j. zrná neuzatvárajú špičku klasu, na šúľku môžeme narátať 18 radov.
  • Hybrid je úspešne používaný na výrobu hmoty pre bioplynové stanice z dôvodu vysokej výťažnosti metánu.

      

Typ: dvojlíniový hybrid
Typ zrna: konský zub
Využitie: zrno, výroba silážnej hmoty, bioplyn
Odporúčaný výsevok: 75 – 80 tisíc rastlín/ha bez závlahy,
80 – 85 tisíc rastlín/ha so závlahou

Odporúčanie spoločnosti Syngenta  

NK Octet je vysoko výkonný hybrid kukurice s vysokým ekonomickým zhodnotením. Veľmi dobre uvoľňuje vlhkosť pri dozrievaní, dosahované vlhkosti sú na úrovni skorších materiálov. Úspešne ho možno pestovať v kukuričnej, prechodnej a repnej oblasti. Tento hybrid pri výsevoch netreba zahusťovať, pretože flexibilné šúľky vedia čiastočne vykompenzovať hustotu. U tohto typu hybridov je úroda tvorená veľkosťou šúľku. Nevyžaduje si špeciálnu agrotechniku, ale za intenzifikačné faktory sa odvďačí zvýšeným výnosom.

Výsledky pokusov