You are here

NK Neoma

Aktualizovaný:
14.03.2017
Plodina: 

Slnečnica

Vyletieť až nad obzor  

  • Imidazolin rezistentný hybrid odvodený od NK Brio v štandardnom sortimente A, vhodný pre pestovanie v technológii Clearfield s použitím herbicídu Listego.
  • Obsah oleja sa pohybuje v priemere na hodnote 48 %.
  • Rastliny sú nižšieho vzrastu, čo umožňuje použiť portálové postrekovače počas celej sezóny.
  • Veľmi dobre reaguje na intenzifikačné faktory a štandardnú fungicídnu ochranu.
  • Tolerancia proti všetkým typom Plasmopara halstedii je tradične dobrá, priemerná až dobrá je odolnosť proti Diaporte helianthi a Sclerotinii sclerotiorum.

 

Typ: dvojlíniový hybrid s normálnym typom oleja pre Clearfield technológiu
Skorosť: stredne neskorý
Výška rastliny: nižšia až stredne vysoká
Odporúčaný výsevok: 60–65 tisíc semien/ha

Odporúčanie spoločnosti Syngenta

NK Neoma - imidazolin rezistentná verzia NK Brio v sebe zahŕňa všetky dobré vlastnosti tohto hybridu ako je vysoký úrodový potenciál a stabilita úrody podporená dobrou toleranciou proti chorobám. Tým, že nevyžaduje žiadne špeciálne nároky na pestovanie a znáša dobre rôzne pôdnoklimatické podmienky, je možné ho pestovať vo všetkých regiónoch určených pre produkciu slnečnice. Dobré skúsenosti farmárov s pestovaním v Clearfield technológii tento hybrid zaradili k najpredávanejším produktom.

Výsledky pokusov

neoma graf