You are here

NK Lucius

Aktualizovaný:
24.08.2016
Plodina: 

Kukurica

Neprekonateľná bašta spoľahlivosti 

FAO 350

  • Dvojlíniový hybrid zo stredne skorého sortimentu, úrodový potenciál a zberová vlhkosť boli v roku 2008 najpriaznivejšie zo všetkých hybridov v tejto skupine.
  • V skúškach, a to nielen oficiálnych, potvrdil svoju výkonnosť a ročníkovú stabilitu, má vysokú adaptačnú schopnosť prispôsobiť sa rôznym podmienkam.
  • Rastliny sú stredného vzrastu, steblá sú pevné, dobre odolávajú nepriaznivým podmienkam, pozberové zvyšky sa dobre spracovávajú, čo umožňuje využiť bezorbové technológie.
  • Vytvára dobre opelený kompaktný šúľok, listene sa pri dozrievaní neotvárajú, úroda je tvorená 18-20 radmi zŕn v klase na veľmi tenkom vretene, zrno je schopné veľmi rýchlo uvoľniť vodu, má vysokú objemovú hmotnosť 73,4 kg/hl a výnimočnú odolnosť proti fuzáriám.

 

Typ: dvojlíniový hybrid
Typ zrna: konský zub
Využitie: zrno
Odporúčaný výsevok: 70 – 75 tisíc rastlín/ha bez závlahy
75 – 80 tisíc rastlín/ha so závlahou

Odporúčanie spoločnosti Syngenta

NK LUCIUS možno pestovať v rôznych podmienkach kukuričnej oblasti. Veľmi priaznivo reaguje na intenzifikačné faktory. Odporúčame ho i do bezorebných technológií pestovania ozimín z dôvodu menšieho množstva pozberových zvyškov, ktoré sa ľahko spracovávajú. Odporúčame ho siať v optimálnom výsevnom termíne a porast nezahusťovať. Zaradenie tohto hybridu do osevného postupu vám umožní dosahovať priaznivé ekonomické výsledky pri pestovaní kukurice na zrno.

Výsledky pokusov