You are here

NK Helico

Aktualizovaný:
24.08.2016
Plodina: 

Kukurica

Namixovaná energia a výkonnosť

FAO 550

  • Každoročne preukazuje vysoký úrodový potenciál kvalitnej a energeticky bohatej zelenej hmoty, pričom bola dosiahnutá úroda 58 t/ha, úroda suchej hmoty sa pohybuje na úrovni 23 ton/ha a obsah energie 17,9 MJ/kg.
  • Rastliny sú vysoké, mohutné, dobre olistené, listy sú široké, šúľky sú masívne a nie je zriedkavosťou dosiahnuť podiel šúľkov v suchej hmote 54%.
  • Okrem produkcie silážnej hmoty je mimoriadne vhodný aj pre pestovanie v kombinácii s hybridným cirokom Sucrosorgo 506. Táto kombinácia umožňuje dosiahnuť vysoké úrody z jednotky plochy, čo je základ efektívneho pestovania biomasy pre bioplynové stanice.

Typ: trojlíniový hybrid
Typ zrna: konský zub
Využitie: výroba silážnej hmoty, bioplyn
Odporúčaný výsevok: 65-70 tisíc rastlín/ha bez závlahy, 70-75 tisíc rastlín/ha so závlahou

Odporúčanie spoločnosti Syngenta

NK HELICO je hybrid pre maximálnu produkciu biomasy, pre ktorú je potrebné zabezpečiť adekvátnu výživu. Vyžaduje skorý termín sejby, a preto ho treba umiestniť do teplejších oblastí na výhrevné stanovištia kukuričnej oblasti.

Výsledky pokusov