You are here

NK Dolbi

Aktualizovaný:
14.03.2017
Plodina: 

Slnečnica

Úroda a skorosť v stereu 

  • Výkonný skorý hybrid s vyšším obsahom oleja, jeho priemerný obsah za dva roky skúšania bol 47%.
  • Prekonáva vo svojom segmente najvýkonnejšie hybridy o 3,5%.
  • Odolnosť proti Plasmopara halstedii je na úrovni hybridu Alexandra PR, vyznačuje sa nadpriemernou odolnosťou proti Diaporte helianti, Phomopsis a Botrytis, má dobrú odolnosť voči Sclerotinia sclerotiorum.
  • S dĺžkou vegetačného obdobia sa zaraďuje pred Alexandra PR, čo v bežných pestovateľských podmienkach nevyžaduje desikáciu.
  • Výška rastliny umožňuje bezproblémové použitie samochodných postrekovačov.

Typ: dvojlíniový hybrid s normálnym typom oleja
Skorosť: skorý
Výška rastlín: stredná
Odporúčaný výsevok: 60–70 tisíc semien/ha

Odporúčanie spoločnosti Syngenta

NK Dolbi patrí k hybridom slnečnice do rôznych pestovateľských podmienok. Ide o stabilný hybrid s vyrovnaným úrodovým potenciálom overeným praxou. Vzrastom, vegetačnou dobou a habitom sa radí k produktom, ktoré netreba pri bežných podmienkach desikovať a je možné použiť samochodné postrekovače. NK Dolbi vyžaduje bežné pestovateľské podmienky a štandardnú agrotechniku.

Výsledky pokusov

dolbi graf