You are here

NK Brio

Aktualizovaný:
14.03.2017
Plodina: 

Slnečnica

Výkonný na úrovni XXXL  

  • Svojimi kvalitatívnymi vlastnosťami sa stal v posledných rokoch najpestovanejším hybridom slnečnice v Európe.
  • Nemá problém dosiahnuť vysoký obsah oleja – až do 53%.
  • Extrémne vysoký úrodový potenciál podporuje aj odolnosť proti všetkým známym rasám Plasmopara halstedii.
  • Výborná tolerancia k bežne sa vyskytujúcim chorobám (Phomopsis, Botryitis a Sclerotinia).
  • Disponuje rozsiahlou listovou plochou, schopnou trvalej a intenzívnej fotosyntézy.
  • Koreňová sústava je mohutná a dáva základ pre rýchly počiatočný vývoj a vysokú toleranciu proti suchu, radí sa k tzv. suchovzdorným hybridom.
  • Nie je citlivý na extrémne skoré sejby.

Typ: dvojlíniový hybrid s normálnym typom oleja
Skorosť: stredne neskorý
Výška rastlín: stredne vysoká
Odporúčaný výsevok: 60–65 tisíc semien/ha

Odporúčanie spoločnosti Syngenta

NK Brio je hybrid slnečnice, ktorému nemožno vytknúť negatívnu charakteristiku. Odporúčame ho pre široké pestovateľské podmienky s možnosťou skorých výsevov. Svoju toleranciu k suchu potvrdzuje stabilnými výsledkami i tam, kde iné materiály končia. Použitie tohto hybridu pre pestovanie dáva predpoklad dosiahnutia vysokej ekonomickej stability pri pestovaní slnečnice. NK Brio je vďaka svojmu stabilnému výkonu a vysokej tolerancii proti chorobám úspešne používaný aj v ekologickom poľnohospodárstve.

Výsledky pokusov

brio graf