You are here

Krištof

Aktualizovaný:
09.08.2016
Plodina: 

Cukrová repa

RZ - CR 

Najnovšia dvojtolerantná diploidná odroda C typu z katalógu EÚ, registrovaná v Maďarsku.

Úžitkový typ: C
Registrácia: 2015

 

Popis

  • V registračných pokusoch v Maďarsku bola odroda veľmi kladne hodnotená vo všetkých kvantitatívnych aj kvalitatívnych parametroch, ktoré stabilne dosahovala počas obidvoch rokov registrácie.
  • V pokusoch slovenských cukrovarníckych spoločností v roku 2014 dosiahla priemernú úrodu koreňa 100,2 % a cukornatosť 102,9 % na priemer pokusu. Výťažnosť rafinády 103,1 %, úrodu rafinády 102,8 % v relatívnych hodnotách, čo dáva index odrody 102,3 %.
  • Úroda cukru na jednotke plochy je tvorená dobrou úrodou koreňa a veľmi vysokou cukornatosťou. Vysoká výťažnosť a vysoká úroda rafinády je pri odrode Krištof podmienená priaznivými technologickými parametrami základnej suroviny.
  • Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti cerkospóre, ostatným listovým chorobám ako aj veľmi vysokou odolnosťou proti vybiehaniu.
  • Stabilné úrody buliev a vysoká cukornatosť, ako aj dobrá technologická kvalita a dobré výsledky zberov právom umiestňujú odrodu Krištof do portfólia spoločnosti Syngenta.